Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε Τζοσκούν Ουζεΐρ του Σαλή

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α)Η από 27-3-2015 υπεύθυνη δήλωση μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (αρ.πρωτ. ΔΑ/Φ14.953/848-1/30-3-2015)

              β) Η υπ’ αριθ. ΔΕ/Φ14.953/οικ.1123/28-4-15 εντολή διενέργειας ελέγχου– επιθεώ-

                  ρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, και

β)   Αθανάσιος Κιοσές,ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 7 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 28-4-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :   Τζοσκούν Ουζεΐρ του Σαλή

 Είδος εγκατάστασης:  Υπαίθρια Αποθήκη Φιαλών Υγραερίου  

Διεύθυνση :   Αρριανά Ν. Ροδόπης (εκτός σχεδίου)

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :   46.71.13.15

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

                   ==

Αποθηκευτική ικανότητα:

Υγραέριο σε φιάλες συνολικής ποσότητας 3.000 kg

Παραγωγικότητα:

             ==

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Νο  282 (<10 m3)

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΕξαιρείται

Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, Νο 203 (<10 m3)

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθότητας του περιεχομένου της υπ’ αριθμ. ΔΑ/ Φ14.953/ 848-1/ 27-03-2015υπεύθυνης δήλωσης έναρξης λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης και των σχεδιαγραμμάτων που συνυποβλήθηκαν.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

1. Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο της υπαίθριας αποθήκης δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο πεδία ελέγχου.

2. Κυκλοφοριακή Σύνδεση: Για την είσοδο- έξοδο στη δημοτική οδό από την οποία έχει πρόσβαση η εγκατάσταση, ο φορέας πρέπει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας για τη συντήρηση της οδού.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παναγιώτης Ψάλτης   

 

  2. Αθανάσιος Κιοσές

 
Διαβάστηκε 756 φορές
FaLang translation system by Faboba