Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Ανακοίνωση αναβολής εξετάσεων χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ανακοινώνει ότι οι εξετάσεις για την χορήγηση ή επέκταση αδειών χειρισμού μηχανημάτων έργου της Α΄ομάδας της 2ης ειδικότητας, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012, που είχαν προγραμματισθεί για σήμερα Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, δεν είναι δυνατόν να διενεργηθούν αφενός λόγω ανωτέρας βίας όσον αφορά την διαπίστωση απαρτίας της Εξεταστικής Επιτροπής, βάσει της παρ 4 του αρ 2 της Υπ. Απόφασης οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/14-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 1983/14-8-2013).

Οι εξετάσεις αναβάλλονται για το αμέσως προσεχές διάστημα. Για τον ακριβή χρόνο διεξαγωγής τους καθώς και για λοιπά θέματα ενημέρωσης, θα τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από την ανωτέρω Υπ. Απόφαση.

Με εντολή Περιφερειάρχη

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

   Ακριβές αντίγραφο                                                     

                                                                                                          Παντελής Δελίδης

ΠΕ Χημικών Μηχανικών

Διαβάστηκε 739 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή