Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Ανακοίνωση διενεργείας εξετάσεων χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης ανακοινώνει ότι :

1. Την Πέμπτη 12 Μαρτίου 2015, και με ώρα εκκίνησης 15:00, θα διεξαχθούν εξετάσεις του Π.Δ. 113/2012, για την χορήγηση ή επέκταση αδειών χειρισμού μηχανημάτων έργου στην Α’ Ομάδα 2ης ειδικότητας.

2. Δικαιούχοι συμμετοχής είναι οι παρακάτω υποψήφιοι:
-ΓΙΛΔΙΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (πρακτικό μέρος)
-ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ (θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (πρακτικό μέρος)
-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (θεωρητικό και πρακτικό μέρος)
-ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ (πρακτικό μέρος)
-ΜΠΑΜΝΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ (πρακτικό μέρος)

3. Το εξεταστικό κέντρο για τους υποψηφίους που θα συμμετέχουν στο θεωρητικό μέρος είναι τα γραφεία της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Φιλίππου 82, 69100, Κομοτηνή (τ. ΥΕΒ).
4. Η πρακτική εξέταση σε προβλεπόμενα μηχανήματα έργου που δεν είναι διαθέσιμα στην έδρα της Περιφέρειας θα λάβει χώρα σε κατάλληλο χώρο στο Ν.Έβρου, σύμφωνα με το υπ’αριθμ οικ.21/14-1-2015 έγγραφο του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.
5. Η διαδικασία των εξετάσεων, η ύλη και όλα τα συναφή θέματα ρυθμίζονται από την Υπουργική Απόφαση οικ.10169/639/Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)/14-8-2013 (ΦΕΚ Β’ 1983/14-8-2013) και τις σχετικές υπηρεσιακές οδηγίες και εντολές. Για οποιαδήποτε περαιτέρω ενημέρωση περί των εξετάσεων, αρμόδια είναι η Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης.


Με εντολή Περιφερειάρχη
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Ακριβές αντίγραφο
Παντελής Δελίδης
ΠΕ Χημικών Μηχανικών

ΦΕΚ

Διαβάστηκε 1017 φορές
FaLang translation system by Faboba