Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) σε : ΣΑΛΗ Σαλή του Μπαϊράμ

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Το  από 26-11-2014 υποβληθέν Ερωτηματολόγιο (αριθμ. πρωτ. ΔΑ/Φ17.342/3475/26-11-2014).  

           β) Η από 17-12-2014γνωστοποίηση έναρξης λειτουργίας εργαστηρίουτου κ. ΣΑΛΗ Σαλή του Μπαϊράμ  βάση της ΚΥΑ υπ’  αριθμ. οικ. 12684/92 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» (ΦΕΚ 3181Β΄/27-11-2014).

              γ) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ17.342/οικ.589/27-02-15 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας.

 Οι παρακάτω υπάλληλοι :

α) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και

β)   Αθανάσιος Κιοσές, ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ 158 Β΄ 2012) και του άρθρου 2 της ΚΥΑ υπ’  αριθμ. οικ. 12684/92/2014 και μετά την (γ) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 27-02-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :     ΣΑΛΗ Σαλή του Μπαϊράμ

 Είδος εγκατάστασης:  Εργαστήριο - Αρτοποιείο

Διεύθυνση :   οικ. Αρίσβης – Ν. Ροδόπης

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :  10.71  

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια:  33,03 KW             Θερμική:  8,70  KW

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

   Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α.19

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Εξαιρείται

Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Ομάδα 9η Πίνακας 1, α.α. 22.

Αρτοκλίβανοι : Δύο (2)

Ένας (1) επιφανείας με 4 ορόφους παραγωγικότητας 3168kg/ 24ωρο και

Ένας (1) περιστροφικός ύψους 1,60mπαραγωγικότητας 1100kg/24ωρο

Είδος καυσίμου / ενέργεια:

Πετρέλαιο

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος του περιεχομένου του υπ’ αριθμ. ΔΑ/Φ17.342/3475/26-11-2014 Ερωτηματολογίου και των σχετικών σχεδιαγραμμάτων, ως προς τη θέση, τη δραστηριότητα, τις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/17-1-12 (ΦΕΚ 158 Β΄ 2012).

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν δηλωθεί.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παναγιώτης Ψάλτης

 

  2. Αθανάσιος Κιοσές  

 

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 729 φορές
FaLang translation system by Faboba