Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013) σε βάρος της κας ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑΣ

Περίληψη Απόφασης (άρθρο 24, παράγραφος 2 του Ν. 4177/2013)

ΘΕΜΑ : «Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ  Α΄ 173-08.08.2013)».

    Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/518-1/24-02-2015 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, με ΑΔΑ: ΩΧΦ27ΛΒ-70Τ, επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000,00€) σε βάρος της κας. ΠΡΑΝΤΣΙΔΟΥ Α. ΜΑΡΙΑΣ, με επαγγελματική δραστηριότητα «Φωτοτυπίες- Δακτυλογραφήσεις- Διαχείριση κοινοχρήστων - Μεσιτείες» επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην πολυκατοικία, Σοφ. Κομνηνού αρ. 2 στη Κομοτηνή, στις 22/01/2015, από κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, διαπιστώθηκε διάπραξη παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 88 της ΚΥΑ Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»  (ΦΕΚ 2090Β΄/31.07.2014).

Διαβάστηκε 720 φορές
FaLang translation system by Faboba