Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ροδόπης

Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013 σε βάρος του κ. ΑΝΤΟΝΥΑΝ ΜΙΚΑΥΕΛ

Περίληψη Απόφασης (άρθρο 24, παράγραφος 2 του Ν. 4177/2013)

ΘΕΜΑ : «Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ  Α΄ 173-08.08.2013)».

Με την υπ’ αριθμ. Γ/ΟΙΚ/381/06-02-2015 (ΑΔΑ: 6ΜΡΚ7ΛΒ-ΜΤΓ) Απόφαση του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης επιβλήθηκε πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500,00 €) σε βάρος του κ. ΑΝΤΟΝΥΑΝ ΜΙΚΑΥΕΛ με επαγγελματική δραστηριότητα: «Αρτοποιείο» επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρησή του, (Αίνου αρ. 6 Κομοτηνή), στις 29/01/2015 από κοινό κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και υπάλληλο της Περιφερειακής Δ/νσης ΕΦΕΤ Α.Μ.Θ., διαπιστώθηκε διάπραξη παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 2 του άρθρου 36 της ΚΥΑ αριθμ. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ 2090Β΄/31-07-2014).

Διαβάστηκε 698 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή