Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011)

Σχετ.: α) Η από 13-1-2015 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας (αρ.πρωτ. Γ./ΕΙΣ./ Φ14.214/93)
β) Η υπ’ αριθ. Γ/ΟΙΚ/Φ14.214/166/20-1-2015 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

Οι κάτω υπάλληλοι :
α) Παντελής Δελίδης, ΠΕ Χημικών Μηχανικών με βαθμό Γ΄, Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης και
β) Παναγιώτης Ψάλτης, ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,
Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 9 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ Β 158/2012),
και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 20-1-2015 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:
1. Στοιχεία εγκατάστασης :
Επωνυμία : ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.E.
Είδος εγκατάστασης: Βιομηχανία παραγωγής και εκτύπωσης πλαστικών και χάρτινων ειδών συσκευασίας
Διεύθυνση : Κομοτηνή, Κωνσταντινουπόλεως 90
Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) : 17.23, 22.22 & 18.12
Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:
Παραγωγής :
Κινητήρια: 2.997,0 KW Θερμική: 1.342,8 KW

Όχληση : ΜΕΣΗ
Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Κωδικοί 74, 78 & 109
Κατηγορία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης : Α2
Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄)
Πίνακας 1, Κωδικοί 78 & 122
Περιβαλλοντική έγκριση:
Α.Ε.Π.Ο. 3927/ 28-11-2014 ΑΠΟΚ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚ.-ΘΡΑΚΗΣ/ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ.& ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ισχύος έως 31-12-2015
Πιστοποιητικό πυροπροστασίας:
Αρ. πρωτ. 1018 Φ.701.4/8-3-2012 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κομοτηνής,
διάρκειας ισχύος 8 ετών
Δεξαμενές διαλυτών:
Αιθανόλη : Μία (1) δεξαμενή 18.000 lt
2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :
Σκοπός της επιθεώρησης ήταν η διαπίστωση της ορθής εφαρμογής και της τήρησης των στοιχείων της μηχανολογικής μελέτης, που υποβλήθηκε με την υπ’ αριθ. Γ/ΕΙΣ/93/ 8-12-2014 αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας.

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :
Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στο χώρο της βιομηχανίας δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις από τα στοιχεία της υποβληθείσας μελέτης.
Δύναται να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας
Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

1. Παντελής Δελίδης

2. Παναγιώτης Ψάλτης

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 746 φορές
FaLang translation system by Faboba