Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Έκθεση Ελέγχου - Επιθεώρησης (Ν. 3982/2011) του ΑΦΟΙ Δαλθανάση Ο.Ε.

Σχετ.: α)Η από 02-07-2014υπεύθυνη δήλωση λειτουργίας εργαστηρίου (αρ. πρωτ. ΔΑ/Φ17.22/1787-1)

              β) Η υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ17.22/οικ.3341/12-11-14 εντολή διενέργειας ελέγχου – επιθεώρησης της Υπηρεσίας

 Οι κάτω υπάλληλοι :

α) Παναγιώτης Ψάλτης,ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών με Βαθμό Δ΄, Προϊστάμενος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων και

β)   Αθανάσιος Κιοσές,ΤΕ Μηχανικών Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος με Βαθμό ΣΤ΄, υπάλληλος του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων,  

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26, παρ.1 του  Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α 82/2011) και του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ.483/35/Φ.15/17-1-12(ΦΕΚ 158 Β΄ 2012)

και μετά την (β) σχετική εντολή ελέγχου του Προϊσταμένου της Δ/νσης Ανάπτυξης, διενήργησαν σήμερα 12-11-2014 επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας με τα παρακάτω στοιχεία:

 1. Στοιχεία εγκατάστασης :

Επωνυμία :    ΑΦΟΙ ΔΑΛΘΑΝΑΣΗ Ο.Ε.

 Είδος εγκατάστασης:  Αρτοποιείο

Διεύθυνση :    Μαλγάρων 35

 Κωδ. Δραστηριότητας (ΣΤΑΚΟΔ 2008) :  10.71

 Ισχύς μηχανολογικού εξοπλισμού:

Κινητήρια:  25, 0 KW              Θερμική: 1,0  KW

    Όχληση : ΧΑΜΗΛΗ

   Κ.Υ.Α.οικ.3137/191/Φ.15/21-3-12 (ΦΕΚ 1048 Β΄) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, Α.Α. 19

    Κατηγορία Περιβαλλοντικής ΑδειοδότησηςΕξαιρείται

Υ.Α 1958/13-1-12 (ΦΕΚ 21 Β΄) Πίνακας 1, ομάδα 9η, α.α. 22 

Αρτοκλίβανος:

Ένας (1) επιφανείας με 4 ορόφους και

Ένας (1) περιστροφικός ύψους 1,63m

Παραγωγικότητα:

3495,0 Kg / 24ωρο

Είδος καυσίμου / ενέργεια:

Πετρέλαιο

2. Αντικείμενο ελέγχου – επιθεώρησης :

Σκοπός της επιθεώρησης ήταν ο έλεγχος του περιεχομένου της υπ’ αριθ. ΔΑ/Φ17.22/1787-1/02-07-14 υπεύθυνης δήλωσης λειτουργίας, ως προς τη θέση, τη δραστηριότητα, τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τον μηχανολογικό εξοπλισμό και την ισχύ της εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της Υ.Α. οικ. 483/35/Φ.15/17-1-12 (ΦΕΚ 158 Β΄ 2012).

3. Ευρήματα ελέγχου – επιθεώρησης :

Κατά την επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε  στο χώρο του εργαστηρίου δεν διαπιστώθηκαν παρεκκλίσεις στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχουν δηλωθεί.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον δικτυακό τόπο της  Π.Ε. Ροδόπης.

Οι διενεργήσαντες τον έλεγχο – επιθεώρηση

  1. Παναγιώτης Ψάλτης

 

  2. Αθανάσιος Κιοσές  

 

Σχετικό αρχείο

Διαβάστηκε 764 φορές
FaLang translation system by Faboba