Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ροδόπης

Επιβολή προστίμου σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4177/2013 Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α΄ 173-08.08.2013

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Γ/ΕΞ/3021-1/17-10-2014 Απόφαση της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Ροδόπης, με ΑΔΑ: ΩΨΥΨ7ΛΒ-ΗΑΩ, επιβλήθηκε πρόστιμο  πεντακοσίων ευρώ (500,00 €) σε βάρος του κ. ΜΕΜΕΤ Χαμιτιέ του Εφραΐμ με επαγγελματική δραστηριότητα : «Χονδρικό Εμπόριο Τροφίμων Ειδών Οικιακής χρήσης και Αναψυκτικών», επειδή κατά τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στην επιχείρησή του, 1ο Χλμ. Κομοτηνής – Καρυδιάς 69100 Κομοτηνή, στις 08/10/2014, από κλιμάκιο ελέγχου υπαλλήλων της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, διαπιστώθηκαν τα εξής: Διάπραξη παράβασης των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ αριθμ. Α2-718/2014 «Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»  ( ΦΕΚ 2090Β΄/31.07.2014).

     


        Η Προϊσταμένη                                                                       Με εντολή Περιφερειάρχη
του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού                                Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ανάπτυξης

                                                                                                             α/α

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ                                                               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                             ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

     

                                      

Διαβάστηκε 809 φορές
FaLang translation system by Faboba