Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Ξάνθης

Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ του έργου με τίτλο: «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων στην αρ.9 Επ. οδό (Κόμβος Μαγγάνων – Κόμβος Αβδήρων)» της πράξης «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων στην αρ.9 Επ. οδό (Κόμβος Μαγγάνων – Κόμ

                  espa                                                                               

                                                                                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι την Τρίτη 21/05/2024 δημοσιεύτηκε στο ΕΣΗΔΗΣ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ με Α/Α: 207098 ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων στην αρ.9 Επ. οδό (Κόμβος Μαγγάνων – Κόμβος Αβδήρων)» της πράξης «Κατασκευή Κυκλικών Κόμβων στην αρ.9 Επ. οδό (Κόμβος Μαγγάνων – Κόμβος Αβδήρων)», προϋπολογισμού βασικού έργου 1.360.000,00€ (με Φ.Π.Α.), Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα «Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκη 2021-2027», Συγχρηματοδότηση ΕΤΠΑ και Εθνικοί Πόροι, με κωδικό ΟΠΣ: 6004769 και κωδικό πράξης 2024ΕΠ03170032.

Επιπρόσθετα, σε εφαρμογή του αρθ. 70, παρ. 4 του Ν.4412/2016, σας ενημερώνουμε ότι στον παραπάνω διαγωνισμό εκτός από τα τεύχη δημοπράτησης έχει αναρτηθεί και η μελέτη του έργου.

Διαβάστηκε 68 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 21 Μαΐου 2024 13:46

Τελευταία άρθρα από τον/την Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Ξάνθης

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή