Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Έκδοση και θεώρηση δελτίων κυκλοφορίας ΑμεΑ έτους 2022

Από την Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ανακοινώνεται ότι:

   Από την Tρίτη 01 Φεβρουαρίου 2022 έως την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιείται η ΕΚΔΟΣΗ των νέων Δελτίων κυκλοφορίας ΑΜΕΑ και η ΘΕΩΡΗΣΗ (ΑΝΑΝΕΩΣΗ) των παλαιότερων για το έτος 2022, για όσους δικαιούνται δωρεάν μετακίνηση με το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας και κατά 50% μειωμένο εισιτήριο σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού του Υπεραστικού ΚΤΕΛ, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ12α/ΓΠοικ.4825/46/18-01-2022 (ΑΔΑ:6Ο5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ) διευκρινιστική εγκύκλιο της Δ/νσης Πολιτικών Ατόμων με Αναπηρία, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινων. Υποθέσεων.

Τα δελτία που θα θεωρηθούν με τη διαδικασία αυτή θα ισχύουν για το 2022 και το 2023 μέχρι την έκδοση νέας ΚΥΑ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΔΕΛΤΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΜΕΑ ΕΤΟΥΣ 2022

1. Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής του στο Νομό Καβάλας και περί μη παραλαβής δελτίου από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ (δίδεται από την Υπηρεσία ή τα ΚΕΠ).

            2. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.

3. Πιστοποίηση αναπηρίας 67% τουλάχιστον, η οποία αποδεικνύεται με :

   α) Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ σε ισχύ όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω,

         (τα άτομα με οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης ή νοητικής υστέρησης άνω του 80% ή δείκτη νοημοσύνης

         κάτω του 34 ή διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές-αυτισμός άνω του 80%, δικαιούνται και κάρτα συνοδού), ή    

   β) Απόφαση Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ή

   γ) Βεβαίωση καταβολής προνοιακού επιδόματος του ΟΠΕΚΑ για όσους λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση.

4. Εκκαθαριστικό σημείωμα τελευταίας φορολογικής δήλωσης (εκτός των ολικά τυφλών) μόνο για όσους επιθυμούν εκπτωτικό κουπόνι 100% για το Αστικό ΚΤΕΛ Καβάλας και έχουν συνολικό ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 29.000ευρώ ή αντίστοιχα ατομικό μικρότερο των 23.000ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.600ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο με αναπηρία 67% πέραν του δικαιούχου που συνοικεί και εξαρτάται από το φορολογούμενο, στα οποία περιλαμβάνονται και τα αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά ή φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, ενώ αφαιρούνται τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, με βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ που χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω εισοδηματικά κριτήρια. Για όσους δεν δικαιούνται λόγω εισοδηματικών κριτηρίων ή με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν τη προμήθεια του σχετικού δελτίου για μετακίνηση με τα αστικά μέσα αλλά μόνο με τα Υπεραστικά λεωφορεία των ΚΤΕΛ, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν εκκαθαριστικό και στο δελτίο τους γίνεται από την Υπηρεσία ή από τα ΚΕΠ χειρόγραφη θεώρηση χωρίς να επικολληθεί κουπόνι Αστικού ΚΤΕΛ 2022.

5. Δύο πρόσφατες Φωτογραφίες (Τρείς ίδιες φωτογραφίες για τους δικαιούχους κάρτα συνοδού), για νέα έκδοση δελτίου.

             Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του δικαιούχου ή από εξουσιοδοτημένο από αυτόν άτομο, με την προσκόμιση της εξουσιοδότησης και την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας.                                                                

         Οι κάτοχοι δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ προηγουμένων ετών, μπορούν να ανανεώνουν τα δελτία τους για το έτος 2022 και στα κατά τόπους ΚΕΠ του Δήμου που ανήκουν, προσκομίζοντας τα παραπάνω δικαιολογητικά.

                Η έκδοση για πρώτη φορά δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ νέων δικαιούχων, θα γίνεται αποκλειστικά από την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας, Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, γραφείο 367 και μόνο με ραντεβού στο τηλέφωνο 2513503367.

Διαβάστηκε 122 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή