Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Προχωράει από την Π.Ε. Καβάλας η μελέτη του αρδευτικού δικτύου του Φράγματος του Μαρμαρά

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή το πρακτικό που αφορά την διεξαγωγή του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης μελέτης του έργου που αφορά το Αρδευτικό Δίκτυο Φράγματος του Μαρμαρά, προϋπολογισμού 2.449.955,50 ευρώ.

Μετά την έγκριση ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Κώστας Αντωνιάδης δήλωσε τα ακόλουθα: «Ολοκληρώνεται τους επόμενους μήνες η κατασκευή του Φράγματος του Μαρμαρά, προϋπολογισμού δέκα πέντε (15) εκατομμυρίων ευρώ, ώστε στην συνέχεια να ξεκινήσει η διαδικασία πλήρωσης του ταμιευτήρα. Εμείς, όμως, προχωράμε παράλληλα και στην δημοπράτηση της μελέτης του Αρδευτικού Δικτύου, στην οποία, ενώ η αρχική μελέτη προέβλεπε να αρδεύονται 12.000 στρέμματα περίπου, με την εν λόγω μελέτη αυξήθηκαν σε 25.000 τα στρέμματα, εντάσσοντας και τα αγροκτήματα του Ποδοχωρίου και του Πλατανοτόπου. Για την Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας είναι ένα έργο σημαντικό που θα έχει τεράστια οικονομική ανταποδοτικότητα στον πρωτογενή τομέα για τα αγροκτήματα της περιοχής, μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας την παραγωγή».

Διαβάστηκε 40 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή