Απαγόρευση χρήσης αμιάντου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

 Σύμφωνα με την απόφαση ΑΧΣ 82/2003 (ΦΕΚ1045 Β’/2003) από 01-01-2005 απαγορεύεται διακίνηση και η χρήση προϊόντων που περιέχουν ίνες Αμιάντου. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η χρήση προϊόντων που ήταν ήδη εγκατεστημένα και σε λειτουργία πριν από την 01-01-2005 (ημερομηνία θέσεως σε εφαρμογή της οδηγίας 199/77/ΕΚ).

Σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους με αριθμ.3007499/1289/14-05-08 και την απόφαση ΑΧΣ 82/2003 (ΦΕΚ 1045/Β/2003) σε προϊόντα που περιέχουν αμίαντο και είναι ήδη σε χρήση πριν την 1-1-2005 χρησιμοποιείται η μέθοδος αδρανοποίησης του αμίαντου ως εναλλακτικός τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος μέχρι την τελική απόρριψή τους ή μέχρι το τέλος της διάρκειας λειτουργίας τους όπως επικάλυψη με ειδική βαφή κλπ. . Ακόμη απαγορεύεται κάθε μετακίνηση ή οποιαδήποτε χρήση των υλικών αμιάντου. Σε περίπτωση που κρίνεται απαραίτητη η απομάκρυνση ή μετακίνηση των παραπάνω υλικών που περιέχουν ίνες αμιάντου θα πρέπει να υποβάλει στην υπηρεσία μας μελέτη ασφαλούς απομάκρυνσης και οι εργασίες να γίνουν από εξειδικευμένη και αδειοδοτημένη εταιρεία.

                                                      ΚΑΒΑΛΑ 09-01-13

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΔΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ

Διαβάστηκε 7090 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή