Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Διακήρυξη Διαγωνισμού ανάθεσης έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης

Η Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης (ΑΔΜΘ) διακηρύσσει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.4281/2014 και ισχύει σήμερα, και την υπ’ αρ. 24874/31-03-2015 Απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του Γενικού Γραμματέα της ΑΔΜΘ, την με πρόχειρο διαγωνισμό επιλογή Αναδόχου για το έργο «Επισκευή και συντήρηση κτιρίου του Περιφερειακού Εργαστηρίου Καβάλας», προϋπολογισμού 72.900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%), της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 21.4.2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (ώρα που λήγει η επίδοση των προσφορών) στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης, στη Θεσσαλονίκη, στην οδό Στρωμνίτσης 53, 1ος όροφος, Τ.Κ. 542 48.

Περίληψη Διακήρυξης

Διαβάστηκε 2124 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 14:45

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή