Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Καβάλας

Χαρακτηρισμός Καταλληλότητας Ακτών Κολύμβησης Π.Ε Καβάλας Έτους 2013

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας έχοντας υπόψη:

  1. Τις Διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησησ-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
  2. Τις Διατάξεις του Π.Δ 144/2010 (ΦΕΚ Α 237/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης|
  3. Την αρίθ. Ε1β/221/65 Υ.Δ. «περί διάθεσης λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων »
  4. Την αρίθ. 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική       Απόφαση και την αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/7/ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.
  5. Το αρίθ. ΔΥΓ2/οικ.56105/11.6.2013 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης.
  6. Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων των δειγμάτων θαλασσινού νερού που πραγματοποιήθηκαν μέχρι τώρα.
  7. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Επιτρέπουμε την κολύμβηση για την κολυμβητική περίοδο 2013, στις παρακάτω ακτές της Π.Ε Καβάλας:

  • Στην παραλιακή ζώνη του Δήμου Κεραμωτής με εξαίρεση....

Για ολόκληρη την απόφαση πατήστε εδώ.

Διαβάστηκε 3023 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2019 11:05

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή