Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια Εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β’ περιόδου 2022.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                                                                                             

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ                 

Δ/ΝΣΗ   ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚ/ΝΙΩΝ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ                                                                                                                                                          

TMHMA: ΤΕΧΝΙΚΟ                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ         : Kαραολή & Δημητρίου 40

                                 68132 Αλεξ/πολη                                         

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τσιάτσιου Ευαγγελία                                              

ΤΗΛΕΦΩΝΟ       : 25513 50565                                            

                                                  

                                                                                                                                

           ΘΕΜΑ: Διενέργεια Εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β’ περιόδου 2022

                                                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

  

 

  • Προκηρύσσουμε τις εξετάσεις της Β’ Περιόδου 2022, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη
  • Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στην αίθουσα εξετάσεων (ισόγειο) της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Έβρου την Δευτέρα 31-10-2022 και ώρα 09:00
  • Η Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε .Έβρου θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά υποψηφίων μέχρι και την Δευτέρα 24-10-2022. Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις στην παραπάνω ημερομηνία.
  • Οι υποψήφιοι για να τους επιτραπεί η συμμετοχή τους στις εξετάσεις θα επιδεικνύουν στην Επιτροπή, την αστυνομική τους ταυτότητα ή κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο των στοιχείων ταυτότητάς τους, όπως αυτά ορίζονται στον σχετικό Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν.2690/99,ΦΕΚ 99/Α/1999)
  • Η εξέταση κάθε υποψηφίου θα γίνει με την χρήση Η/Υ σε ερωτηματολόγια πολλαπλών επιλογών, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στην με την σχετική Υπουργική Απόφαση με αριθ. πρωτ. 38200/1136/11-08-2011 του Υπ. Υ.Μ & Δ.
  • Για την υποβοήθηση των ενδιαφερομένων στην ιστοσελίδα του Υπουργείου yme.gr και συγκεκριμένα :Επικοινωνίες → Ραδιοερασιτέχνες παρ.11 → υποπαράγραφος 11.7,             http: //www.yme.gr/?getwhat=1&oid=1160&id=tid=1184, έχουν αναρτηθεί δύο αρχεία (PDF) , το ένα για την κατηγορία «1» και το άλλο για την κατηγορία «Εισαγωγικού Επιπέδου ». Επίσης έχει αναρτηθεί και σχετικό λογισμικό για την εκπαίδευση και την αυτοαξιολόγηση των ενδιαφερομένων υποψηφίων.

           Η παρούσα θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοι-

           νωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας.

          

    

                                                                                                       ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ                                                           

                                                                                                      Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ α/α

                                                                                                               ΔΟΥΛΗΣ ΣΥΜΕΩΝ

Διαβάστηκε 79 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή