Εξυπηρέτηση κοινού

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων της κυβέρνησης για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού, σύμφωνα με την αριθ. Δ1α/ Γ.Π. οικ. 69863/2-11-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β’ 4829) και την αριθμ. Πρωτ. 20413/3-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: Ω2Δ946ΜΤΛ6-72Η), καθώς η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου βρίσκεται σε επιδημιολογικό επίπεδο αυξημένου κινδύνου, σας γνωρίζουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού στις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου γίνεται δια ζώσης σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού έως και τις 30 Νοεμβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μη ιατρικής μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων εργασίας, είναι υποχρεωτική.

Διαβάστηκε 48 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή