Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια Επίγειων Ψεκασμών - ΦΕΡΕΣ - ΠΟΡΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ                                Αλεξανδρούπολη 31/08/2020

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ               

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ  

 

Αλεξανδρούπολη 31/08/2020                                                                                                           

                                                                                       

ΔΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

     Στο πλαίσιο του  προγράμματος καταπολέμησης  κουνουπιών που διενεργεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σας ενημερώνουμε ότι θα διενεργηθεί επίγειος ψεκασμός ακμαιοκτονίας υπέρμικρου όγκου (ULV) για την καταπολέμηση των  κουνουπιών την ΤΡΙΤΗ 01  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

 

Πεδίο Εφαρμογής-περιοχές: Στο περιαστικό περιβάλλον της πόλης των Φερών και του οικισμού Πόρος του Δήμου Αλεξανδρούπολης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

Ώρα εκτέλεσης ψεκασμών:  Μετά τη δύση του ηλίου από 20:30΄ – 23:30΄.

Προφυλάξεις: Παρακαλούμε κατά τη  διάρκεια πραγματοποίησης  του ψεκασμού:

  • Να μην κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στην περιοχή ψεκασμού.
  • Να μην υπάρχουν εκτεθειμένα είδη οικιακής χρήσης (π.χ. ρούχα, παιχνίδια κλπ).
  • Να είναι κλειστά τα κλιματιστικά.
  • Να απομακρυνθούν τα μελισσοσμήνη από την ψεκαζόμενη περιοχή.

 

     Για τη διενέργεια των ψεκασμών ακολουθούνται οι οδηγίες που ορίζονται στο υπ΄ αρίθμ. πρωτ: Δ1α/Γ.Ποικ.16077/09-03-2020 (ΑΔΑ:6ΔΖ9465ΦΥΟ-ΖΟΗ) έγγραφο, μετά και την έκδοση του υπ΄αρίθμ.πρωτ. Δ1α/Γ.Π.36824 από 26-06-2020 «κατ’ εξαίρεση άδειας χρήσης βιοκτόνων σκευασμάτων για ULV εφαρμογή από εδάφους  για την αντιμετώπιση ακμαίων κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης…για το έτος 2020» εγγράφου του Υπουργείου Υγείας.

Η εφαρμογή θα γίνει:

  • Με ευθύνη του ανάδοχου φορέα που είναι η εταιρεία NOVAGREEN A.E.
  • Με χρήση οχήματος που φέρει ειδικό και κατάλληλο εξοπλισμό.
  • Με συνεχή επίβλεψη από αρμόδιους υπαλλήλους της Π.Ε Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
  • Με εγκεκριμένα για το σκοπό σκευάσματα όπως προβλέπονται στην υπ΄αρίθμ.πρωτ: 6647/179927/6-7-2020 (ΑΔΑ: ΩΙ3Ο4653ΠΓ-52Μ)Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Κατ’ εξαίρεση χρήση βιοκτόνου σκεύασματος….. για το έτος 2020».

 

Οι ψεκασμοί θα πραγματοποιηθούν εφόσον οι καιρικές συνθήκες (ανέμου, βροχοπτώσεων κλπ) το επιτρέψουν, ώστε να διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών, καθώς και η αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στα τηλέφωνα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

τηλ. 2551355303-2551355342

Διαβάστηκε 287 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 07 Σεπτεμβρίου 2020 08:49

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή