Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Γνωστοποίηση αγορανομικής διάταξης

Από το Τμήμα Εμπορίου – Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε. Έβρου γνωστοποιείται η κάτωθι αγορανομική διάταξη:

Γνωστοποίηση των λιανικών τιμών πώλησης των υγρών καυσίμων, του υγραερίου κίνησης (AUTOGAS) και του πετρελαίου θέρμανσης.

Οι κάτοχοι άδειας:

α) λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων

β) λειτουργίας πρατηρίου πώλησης υγραερίου αποκλειστικά για κίνηση οχημάτων (AUTOGAS) μέσω αντλιών και

γ) πωλητή πετρελαίου θέρμανσης (για κατ' οίκον παραδόσεις) προς καταναλωτές

υποχρεούνται:

Α. Να γνωστοποιούν χωριστά, κατά μονάδα μέτρησης (ανά λίτρο), την τιμή λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν βάση της άδειάς τους, στη Δ/νση Παρατηρητηρίου Τιμών-Τιμοληψιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστκότητας και Ναυτιλίας.

Ειδικά για τις κατ' οίκον πωλήσεις του πετρελαίου θέρμανσης, οι κάτοχοι άδειας, των περιπτώσεων α και γ, υποχρεούνται να γνωστοποιούν χωριστά τις τιμές λιανικής πώλησης:

για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα

για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα

για παραδόσεις από 1000 λίτρα και άνω

Β. Να γνωστοποιούν κάθε αλλαγή των τιμών λιανικής πώλησης των προϊόντων που διαθέτουν, ταυτόχρονα με την ισχύ τους.

Γ. Να επαναγνωστοποιούν εντός επτά (7) ημερών, από την τελευταία ενημέρωση, τις τιμές τους ακόμη κι αν αυτές δεν έχουν αλλάξει.

Δ. Να γνωστοποιούν τις λιανικές τιμές πώλησης, μέσω διαδικτύου στον ιστιακό τόπο www.fuelprices.gr επιλέγοντας εναλλακτικά μια από τις ακόλουθες διαδικασίες:

- Μέσω διαδικτύου

- Μέσω γραπτού τηλεφωνικού μηνύματος(SMS)

- Μέσω των Υπηρεσιών της κατά τόπο Περιφέρειας

Διαβάστηκε 1337 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012 14:45

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή