Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Ανακοίνωση θέσεων Λ.Α. Ορ/δας

Ανακοινώνουμε ότι υπάρχουν στην Λαϊκή Αγορά Ορ/δας οι κενές θέσεις:

Α. για παραγωγούς: Δ76(1,5μ), Δ77, Δ78

Β. για επαγγελματίες: Δ149, από Δ204 έως Δ227 και από Α199 έως Α224.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 51/2006 και τους Ν. 3377/05, Ν. 3852/10, όσοι επιθυμούν να λάβουν τις κενές θέσεις ή να βελτιώσουν τις ήδη κατεχόμενες θέσεις, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Τμήμα Εμπορίου-Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης Καραολή και Δημητρίου 40 ή στο Αποκεντρωμένο Τμήμα Εμπορίου Ορ/δας Κων/πόλεως 165, μέχρι 25-5-2012 με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

2. Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αναπηρίας.

3. Φωτοτυπία ταυτότητας.

4. Φωτοτυπία θεωρημένης άδειας.

5. Βεβαίωση μη οφειλής στο Δήμο για τέλη χρήσης Λ. Αγοράς (όσοι ενδιαφέρονται για αλλαγή ή βελτίωση θέσης.

6. Υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής σε άλλες Λ. Αγορές.

 

Διαβάστηκε 1050 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή