Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών των τακτικών και διεθνών διαγωνισμών που θα διενεργήσει η Π. Ε. Έβρου για χρονικό διάστημα ενός έτους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68132 Αλεξ/πολη

Τηλέφωνο : 25513-50570

Fax : 25513-50404

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αλεξανδρούπολη 10-5-2017

Αριθ. Πρωτ: οικ. 2068

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για την τροποποίηση συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, των τακτικών και διεθνών διαγωνισμών, που θα διενεργήσει η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου για χρονικό διάστημα ενός έτους

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

3. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

4. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

6. Την αριθ. 5597/15-12-2015 (ΑΔΑ:ΩΦΡΠ7ΛΒ-Ξ7Θ) Απόφαση Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ «Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημόσιων κληρώσεων για την ανάδειξη μελών επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου»

7. Την αριθμ. 172/2017 (ΑΔΑ:ΩΑΛ07ΛΒ-8Μ5) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκες η συγκρότηση αρμόδιων Επιτροπών: α).Διενέργειας-αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και β) Αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, των τακτικών και διεθνών διαγωνισμών, που θα διενεργήσει η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

8. Το αριθμ. 1705/4-5-2017 έγγραφο της Εκτελεστικής Γραμματέως Π.Α.Μ.Θ για το μη ορισμό ή την απαλλαγή από επιτροπές υπαλλήλων των Τμημάτων Πολιτικής Προστασίας και το γεγονός ότι ο Παπαποστόλου Χρήστος υπάλληλος του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Π.Ε Έβρου, έχει οριστεί μέλος στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, των τακτικών και διεθνών διαγωνισμών, που θα διενεργήσει η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

9. Την ανάγκη τροποποίησης της 172/2016 (ΑΔΑ:ΩΑΛ07ΛΒ-8Μ5) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και την αντικατάσταση του παραπάνω μέλους επιτροπής,

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Παρασκευή 12 Μαϊου 2017 και ώρα 9.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, που πληρούν τις προϋποθέσεις, για την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, των τακτικών και διεθνών διαγωνισμών της Περιφερειακής Ενότητα Έβρου.

Η τροποποίηση της παραπάνω επιτροπής, θα γίνει με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.

Μ.Ε.Π

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Βασίλειος Τερζούδης

Διαβάστηκε 1000 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 13:38
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba