Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών, έτους 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Τηλέφωνα : 25513-57215, 50441


Αλεξανδρούπολη 17-12-2013\

Αριθ. Πρωτ: οικ.5965

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών, έτους 2014:

Α. Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Β. Γνωμοδότησης για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και εργασιών συνεργείων για τη συντήρηση-επισκευή οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

Γ. Διενέργειας-αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

6. Το άρθρο 38 του Π.Δ 118/2007 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων»|

7. Το αριθ. 4915/αριθ.εγκ. 40/23-10-2013 έγγραφό μας προς όλες τις υπηρεσίες σχετικά με τη συγκρότηση ετησίων τριμελών επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ (Π.Ε Έβρου), για το έτος 2014

8. Tα έγραφα-απαντήσεις των υπηρεσιών της Π.A.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), ως προς τις επιτροπές Α και Β περίπτωσης

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 9.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές, έτους 2014:

Α. Παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

Β. Γνωμοδότησης για την προμήθεια ανταλλακτικών, υλικών και εργασιών συνεργείων για τη συντήρηση-επισκευή οχημάτων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

Γ. Διενέργειας-αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης καθώς και αξιολόγησης ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007

 

Μ.Ε.Α

Η Προϊσταμένη Δ/νσης

Βάγια Αρβαντά

 

Διαβάστηκε 1102 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013 09:24
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba