Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για αντικατάσταση υπαλλήλων σε επιτροπή διαγωνισμού Ανάδειξη Συλλογών-Εξοπλισμός των χώρων του ιστορικού μουσείου Αλεξανδρούπολης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Ταχ. Δ/νση: Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας: 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: E. Κανίδου

τηλ.: 25513-50441


Αλεξ/πολη 25/7/2013

Αριθ. Πρωτ: οικ.3326

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για αντικατάσταση υπαλλήλων της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) στην επιτροπή Παραλαβής υλικών διαγωνισμού του διαγωνισμού "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" για λογαριασμό του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

(Η αντικατάσταση αφορά 2 μέλη της επιτροπής και γίνεται αφενός λόγω παραίτησης του ενός υπαλλήλου από την υπηρεσία του και αφετέρου λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

5. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

6. Την αριθ. 1625/12-4-2013 γνωστοποίηση διενέργειας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών, ενόψει διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" για λογαριασμό του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, το από 16-4-2013 πρακτικό και

7. την αριθμ. 329/2013 απόφαση της Οικον. Επιτροπής για συγκρότηση των επιτροπών

8. Την ανάγκη τροποποίησης της επιτροπής παραλαβής υλικών του διαγωνισμού λόγω παραίτησης του ενός υπαλλήλου από την υπηρεσία του και αφετέρου λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Τρίτη 30/7/2013, ώρα 09.00 π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στην Επιτροπή Παραλαβής υλικών, για το διαγωνισμό "ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ" για λογαριασμό του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης, σε αντικατάσταση υπαλλήλων.

(Η αντικατάσταση αφορά 2 μέλη της επιτροπής και γίνεται αφενός λόγω παραίτησης του ενός υπαλλήλου από την υπηρεσία του και αφετέρου λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλου)

 

Μ.Ε.Α.

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Βάγια Αρβαντά

Διαβάστηκε 1633 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 12:10

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή