Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενεργοποιητή εκτύπωσης σε φωτοτυπικό μηχάνημα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 26/10/2012

Αριθμ. πρωτ. οικ.5579


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολ. Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός (1) ενεργοποιητή εκτύπωσης (print enabler) για φωτοτυπικό μηχάνημα της Δ/νσης Ανάπτυξης, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Μοντέλο Φωτοαντιγραφικού: TOSHIBA e-STUDIO 352

(υπάρχει ήδη εγκατεστημένη κάρτα δικτύου στο μηχάνημα)

προκειμένου να καταστεί εφικτό να συνδέονται δικτυακά υπολογιστές του δικτύου της υπηρεσίας με το φωτοαντιγραφικό μηχάνημα και να γίνονται απ' ευθείας εκτυπώσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με fax) μέχρι την Παρασκευή, 2/11/2012 στις 12π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)

Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο

Τηλέφωνο: 25513-50441, fax: 25513-50404

Οι προσφερόμενες τιμές να δοθούν αριθμητικώς και ολογράφως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..Η δαπάνη θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1723.0001 οικ. έτους 2012.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

κ.α.α.


Βασίλειος Τερζούδης

Διαβάστηκε 1080 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 26 Οκτωβρίου 2012 14:30
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba