Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την Δακοκτονία 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΒΡΟΥ

ΤΜ. ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤ/ΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Μητρουλάκη

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Καραολή Δημητρίου 40

68100 Αλεξανδρούπολη

ΤΗΛ. : 2551357198

FAX: : 2551350425

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 26-06-2013

Αριθμ. Πρωτ.: 9615

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2013

Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Η Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ-ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 του Ν. 2190/1994 και του αρθρου 1 παρ. 19 του 2247/1994 όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 186(τομέας Β) και 260 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

3. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ ΕΓΚΡ. 6/66/12648/03-06-2013 απόφαση της Επιτροπής του αρθρ. 2 παρ. 1 της αριθμ. 33/27-12-2006 (ΦΕΚ Α 280) Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, όπως ισχύει, η ισχύς της οποίας παρατάθηκε με τις διατάξεις της Π.Υ.Σ. 40/31-12-2012 (ΦΕΚ 4 255) με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη χιλίων διακοσίων (1200) ατόμων, διαφόρων ειδικοτήτων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού ορισμένου χρόνου, για την Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής, Πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς που εκτελείται από τις Περιφερειακές Ενότητες- Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Ελαιοκομικών Νομών της Χώρας.

4. Την υπ' αριθμ. 280682/4-5-2009 (ΦΕΚ 972/Β)απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Μεταβίβαση στους Γενικούς Γραμματείς, Ειδικό Γραμματέα ,Προϊσταμένους Γενικής Δ/νσης, Προϊσταμένους Δ/νσης και Προϊσταμένους Τμήματος της εξουσίας να υπογράφουν με «Εντολή Υπουργού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την υπ' αριθμ. 2278/77217/20-06-6-2013 απόφαση κατανομής εποχικού προσωπικού του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΒΕΖΑΒ-ΨΙΑ) για το πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013

6. Την αριθμ. 39/2011 (ΦΕΚ 122/Β/8-2-2011 ) απόφαση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων» στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι 30-11-2013 (συνολικά 42 ημερομίσθια) συνολικού αριθμού τριάντα (30) ατόμων στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στα πλαίσια του «Προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2013» για τις εξής κατά αριθμό ειδικότητες :

ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ & ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΓΙΔΟΘΕΤΕΣ ΑΡΧΙΕΡΓΑΤΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ ΨΕΚΑΣΤΕΣ
ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ 2 2 16
ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ - ΣΑΠΩΝ ΜΑΡΩΝΕΙΑ 1 1 8

Δείτε περισσότερα pdf

Διαβάστηκε 1203 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 28 Ιουνίου 2013 11:43

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή