Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Ανακοίνωση για ενεργειακές καλλιέργειες

Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου ανακοινώνεται:

Μετά την αντικατάσταση του Καν(ΕΚ) 1782/2003 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1973/2004 της Επιτροπής από τον κανονισμό Καν(ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και Καν(ΕΚ) 1121/2009 της Επιτροπής αντίστοιχα, με τους οποίους δεν προβλέπεται πλέον ενίσχυση για τις ενεργειακές καλλιέργειες, θα ακολουθηθεί η παρακάτω διαδικασία για την αποτελεσματικότητα των ενδεικνυόμενων διοικητικών ελέγχων:

1. Οι συμβάσεις παράδοσης πρώτης ύλης μεταξύ παραγωγών και μεταποιητών πρέπει να έχουν κατατεθεί στην Υπηρεσία μας μέχρι τις 15 Μαΐου 2012, δηλαδή την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης, στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Συστήματος (Ο.Σ.), όπου και δηλώνονται οι καλλιεργούμενες εκτάσεις ενεργειακών καλλιεργειών.

2. Οι γεωργοί δηλώνουν υποχρεωτικά σε κάθε αγροτεμάχιο που καλλιεργούν με ενεργειακά φυτά το 2012 (Κωδικοί Ομάδων Καλλιέργειας 16 & 16.1):

α. την επωνυμία του μεταποιητή με τον οποίο έχουν συνάψει σύμβαση για την έκταση και καλλιέργεια του συγκεκριμένου αγροτεμαχίου.

β. τον αριθμό και ημερομηνία της σύμβασης προκειμένου τα στοιχεία να είναι έγκυρα για να ληφθούν υπόψη στη κατανομή βιοντίζελ.

3. Δεν απαιτείται, εκ μέρους των μεταποιητών, η κατάθεση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης των συμβάσεων.

Διαβάστηκε 1480 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή