Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση στο Μέτρο 133 «Ενημέρωση – προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ):

Η ΕΥΡΩΠΗ ΕΠΕΝΔΥΕΙ ΣΤΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

 

Αθήνα, 6/2/2012

Αρ. πρωτ.: 1422


Δ' ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» (ΠΑΑ)

ΑΞΟΝΑΣ 1

ΜΕΤΡΟ 133 «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Αρ. Πρωτ 1369/3-2-2012)


ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ - ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο Μέτρο 133 του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ), σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

Σκοπός του Μέτρου είναι η παροχή στήριξης σε ομάδες παραγωγών που παράγουν προϊόντα ποιότητας, προοριζόμενα για ανθρώπινη κατανάλωση, με στόχους (α) την ενημέρωση των καταναλωτών σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα και τις προδιαγραφές των προϊόντων, και (β) την προώθηση των προϊόντων αυτών.

Το Μέτρο 133 «Ενημέρωση - προώθηση των προϊόντων στο πλαίσιο συστημάτων για την ποιότητα των τροφίμων» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο. Εφαρμόζεται από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων - Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα - Μονάδα Β2 (EYE ΠΑΑ - Β2) σε ολόκληρη τη χώρα.

Το σύνολο της Δημόσιας Δαπάνης για την παρούσα Πρόσκληση, ανέρχεται σε 4.000.000 Ευρώ (€).

Δικαίωμα συμμετοχής στο Μέτρο έχουν ομάδες παραγωγών γεωργικών προϊόντων, οποιασδήποτε νομικής μορφής, που απαρτίζονται αποκλειστικά από δικαιούχους του Μέτρου 132 του ΠΑΑ «Συμμετοχή γεωργών σε συστήματα για την ποιότητα τροφίμων». Επαγγελματικές ή/και διεπαγγελματικές οργανώσεις, που αντιπροσωπεύουν έναν ή περισσότερους τομείς, δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως ομάδες παραγωγών.

Στα πλαίσια του Μέτρου ενισχύονται επιχειρησιακά σχέδια δράσης μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών, που περιλαμβάνουν επιλέξιμες δράσεις ενημέρωσης, προώθησης και διαφήμισης ενός συγκεκριμένου προϊόντος ποιότητας στην εσωτερική αγορά. Η Δημόσια Δαπάνη, που χορηγείται ως ενίσχυση στους δικαιούχους, ανέρχεται στο 70% του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών και η ιδιωτική συμμετοχή των δικαιούχων στο 30%. Το μέγιστο ποσό επιλέξιμου προϋπολογισμού, ανά δικαιούχο ομάδα παραγωγών, ανέρχεται σε 100.000 € και η αντίστοιχη Δημόσια Δαπάνη σε 70.000 €. Ο Φ.Π.Α. δεν θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη.

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας ξεκινάει από τις 10 Φεβρουαρίου 2012 και θα παραμείνει ανοιχτή έως και την 30η Απριλίου 2012.

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά και στη συνέχεια το ηλεκτρονικό αρχείο, η εκτυπωμένη αίτηση και ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλονται στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα (Λεωφ. Αθηνών 54-56, 104 41 Αθήνα).

Αναλυτικά οι όροι και προϋποθέσεις ένταξης, η χορηγούμενη ενίσχυση, η διαδικασία ένταξης, οι διαδικασίες υλοποίησης και καταβολής της ενίσχυσης, οι προβλεπόμενοι έλεγχοι και οι κυρώσεις περιλαμβάνονται στο πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Μονάδα Β2 της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (τηλέφωνα επικοινωνίας 210 5275249, -251, -084) και στους διαδικτυακούς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων: www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Κ. ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ

Διαβάστηκε 1619 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012 15:05

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή