Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ταχ.Διεύθυνση : Ευριπίδου 98

682 00 Νέα Ορεστιάδα

Πληροφορίες : Πυλούδης Δημήτριος

Τηλέφωνο : 2552 3 51435

Τηλεομοιότυπο : 2552 3 51450

Η-Ταχυδρομείο : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Νέα Ορεστιάδα 10.01.2019

Αριθμ. Πρωτ.: 4329/273

 

Θέμα: Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2019.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Π.Δ. 144/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης».

3. Της υπ'αριθμ. πρωτ. Δ.Δ. οικ. 1327/30.03.2016 (ΦΕΚ 1026/Β΄/13.04.2016) απόφασης του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

4. Του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27.10.2011).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων»

6. Την υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04.11.2011 απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση.

7. Τις υπ'αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση, αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».

8. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».

9. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υλικών/παροχής υπηρεσιών/εκτέλεσης εργασιών, που πραγματοποιούνται με ευθύνη της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και αφορούν στο οικονομικό έτος 2019.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

Ότι την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 12:00 το πρωί στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών.

Η επιτροπή διεξαγωγής της δημόσιας κλήρωσης θα αποτελείται από τους παρακάτω υπαλλήλους:

α. Τσιομπανίδου Ευαγγελία Αναπλ. Προϊστάμενος του Τμήματος Αδειών Οδήγησης.

β. Ξενιτίδου Αγγελική υπάλληλος του Τμήματος Αδειών Κυκλοφορίας.

γ. Βαϊτσούδης Παναγιώτης υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου www.peevrou.eu και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

α.α.

ΧΑΜΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Διπλ.Μηχανολόγος Μηχανικός

Διαβάστηκε 764 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019 12:04

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή