Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Ανακοίνωση για Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚOINΩΝΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Τηλ. 2551 350569 - 556 – 553 – 559 - 561


Αλεξ/πολη : 24-09-2014

 

Από την Δ/νση Μεταφορών και Επικ/νιων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 94 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως αυτός ισχύει μέχρι σήμερα « ο οδηγός που καταλαμβάνεται να οδηγεί αυτοκίνητο Φορτηγό ή Λεωφορείο , χωρίς να κατέχει το κατάλληλο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 74/2008, τιμωρείται με διοικητικό πρόστιμο τετρακοσίων (400) ευρώ και με αφαίρεση του εντύπου της άδειας οδήγησης , εφόσον υπάρχει, για 30 ημέρες.

Η μη κατοχή Π.Ε.Ι. , που αναγράφεται στην άδεια οδήγησης, δεν σχετίζεται με την καταλληλότητα της άδαειας οδήγησης, ούτε καθιστά αυτή νόμιμη ή παράνομη.

Εξαιρούνται από τον εφοδιασμό με Π.Ε.Ι. οι οδηγοί ορισμένων κατηγοριών οχημάτων, καθώς και οι οδηγοί των οχημάτων , τα οποία χρησιμοποιούνται για ιδιωτικούς σκοπούς που όμως δεν θεωρούνται εμπορικές μεταφορές Επιβατών ή Εμπορευμάτων και για την χρήση της εξαίρεσης θα πρέπει να ισχύουν οι παρακάτω συνθήκες :

α. Η ιδιωτική χρήση του οχήματος

β. Ο χαρακτήρας της μεταφοράς να μην είναι εμπορικός και αυτό να αποδεικνύεται από σχετικά συνοδευτικά έγγραφα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εξαιρέσεις , αλλά και για την διαδικασία απόκτησης Π.Ε.Ι., με εξετάσεις ή μετά από παρακολούθηση ειδικού Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου , παρέχονται από την Δ/νση Μεταφορών-Επικοινωνιών, αλλά και από τις Σχολές Οδηγών, στις οποίες λειτουργούν και Σχολές Π.Ε.Ι.

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ANTIΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΒΟΥΖΑΒΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Διαβάστηκε 1252 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014 12:50

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή