Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διευκρινιστική εγκύκλιος - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΜΕΤΡΟ 214 "ΓΕΩΡΓΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ"

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Τμήμα Β΄

Πληροφορίες: Χ. Χριστοδούλου

Διεύθυνση: Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19

Τηλ.: 210 2128209, 210 2128228

Fax: 210 8663496

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Αθήνα, 18.01.2012

Αριθ. Πρωτ.: 262/6028

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 214 «γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013.

Σχετ.: Η υπ. αριθ. 079833/24.10.2011 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2366/Β΄/25.10.2011) με θέμα Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις στο πλαίσιο ορισμένων δράσεων του μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής»

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 214 του ΠΑΑ 2007-2013, με βάση την υπ. αριθ. 079833/24.10.2011 KYA (ΦΕΚ 2366/Β΄/25.10.2011), διευκρινίζονται τα εξής:

• Όλοι οι δικαιούχοι της δράσης 1.1 πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), ιδιότητα που ελέγχεται μηχανογραφικά.

• Όλοι οι δικαιούχοι της δράσης 1.1 πρέπει να έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) για το έτος 2011.

• Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αφορά γεωργικές εκτάσεις με ετήσιες καλλιέργειες και μόνιμες φυτείες που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία. Μία μόνιμη φυτεία θεωρείται ότι βρίσκεται σε παραγωγική ηλικία όταν αρχίζει να λαμβάνεται παραγωγή. Εξαιρούνται από την ένταξη οι γεωργικές εκτάσεις με καλλιέργειες τα προϊόντα των οποίων χρησιμοποιούνται για ενεργειακούς σκοπούς και οι επιβαρυμένες εκτάσεις στις οποίες για περιβαλλοντικούς λόγους δεν είναι δυνατή η άσκηση της βιολογικής γεωργίας.

• Ένας υποψήφιος δικαιούχος, για να λάβει, στα Γενικά Κριτήρια Επιλογής, τα μόρια (βαθμούς) για το «μόνιμο της κατοικίας στο Δήμο που βρίσκεται η έδρα της εκμετάλλευσης» πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση του οικείου Δήμου στην οποία να φαίνεται ότι η μόνιμη κατοικία του συμπίπτει με την έδρα της εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση αμφιβολιών για το μόνιμο της κατοικίας μπορούν να ελεγχθούν και αποδείξεις οργανισμών κοινής ωφελείας.

• Ένας υποψήφιος δικαιούχος για να λάβει, στα Ειδικά Κριτήρια Επιλογής, τα μόρια (βαθμούς) ότι είναι «παραγωγός φυτικών βιολογικών προϊόντων» πρέπει ολόκληρη η έκταση του, την οποία αιτείται να ενταχθεί στη δράση να καλλιεργείται ήδη με βιολογικό τρόπο σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 834/2007 γεγονός που πρέπει να πιστοποιείται με Βεβαίωση από αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι καλλιέργειες και ο χρόνος έναρξης της βιολογικής καλλιέργειας ανά αγροτεμάχιο, και ότι η πιστοποίηση βρίσκεται σε ισχύ και χωρίς διακοπή.

• Ένας υποψήφιος δικαιούχος για να λάβει, στα Ειδικά Κριτήρια Επιλογής, τα μόρια (βαθμούς) ότι είναι «παραγωγός ζωικών βιολογικών προϊόντων» πρέπει να υποβάλλει Βεβαίωση από αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην οποία θα αναφέρεται ότι παράγει ζωικά βιολογικά προϊόντα από το σύνολο των ζώων που έχει στην εκμετάλλευσή του και ότι η παραγωγή των ζωικών βιολογικών προϊόντων βρίσκεται σε ισχύ και χωρίς διακοπή.

• Ένας υποψήφιος δικαιούχος για να λάβει, στα Ειδικά Κριτήρια Επιλογής, τα μόρια (βαθμούς) ότι είναι «παραγωγός βιολογικών ζωοτροφών» πρέπει να υποβάλλει Βεβαίωση από αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά οι καλλιέργειες και ο χρόνος έναρξης της βιολογικής καλλιέργειας που προορίζεται για ζωοτροφή ανά αγροτεμάχιο και ότι η παραγωγή των βιολογικών ζωοτροφών βρίσκεται σε ισχύ και χωρίς διακοπή.

• Ένας υποψήφιος δικαιούχος για να λάβει, στα Ειδικά Κριτήρια Επιλογής, τα μόρια (βαθμούς) «Υποβολή Σύμβασης με Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων» πρέπει να υποβάλλει Σύμβαση με αναγνωρισμένο Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων η οποία βρίσκεται σε ισχύ για το σύνολο της έκτασης που αιτείται την ένταξή της στη δράση.

• Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για νέες εντάξεις πενταετούς διάρκειας όσοι κατά την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση, η οποία έχει οριστεί ως η ημερομηνία πρώτης ανάρτησής της στο «Διαύγεια» με αριθμό Α.Δ.Α. 457Β-ΙΣΕ, δηλαδή η 18η Νοεμβρίου 2011, ήταν δικαιούχοι παράτασης είτε γιατί δεν είχε λήξει ημερολογιακά η σύμβασή τους ή και διέθεταν αγροτεμάχια στα οποία δεν είχε λήξει η καλλιεργητική τους περίοδο (π.χ. Δικαιούχοι οι οποίοι κατά τη 18η Νοεμβρίου είχαν σύμβαση σε ισχύ με αγροτεμάχια με καλλιέργειας ελιάς της οποίας η καλλιεργητική περίοδο λήγει στις 31 Δεκεμβρίου δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ενίσχυσης για τα αγροτεμάχια αυτά στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης ενώ έχουν δικαίωμα υποβολής για τα αγροτεμάχια με άλλες καλλιέργειες π.χ σιτηρά για τα οποία την 18-01-2011 είχε λήξει η καλλιεργητική τους περίοδος).

Για την υλοποίηση της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία», σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθ. 74/4119/13-01-2012 (Α.Δ.Α. ΒΟΝ5Β-ΘΡΑ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005, όπως ορίζεται στο άρθρο 7 της υπ. αριθ. 079833/24-10-2011 ΚΥΑ (Παράρτημα 3).

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την τήρηση της παρακάτω διαδικασίας:

1. Δημοσιοποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι αρμόδιοι φορείς υλοποίησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 της παραπάνω ΚΥΑ, παρακαλούνται να προβούν άμεσα στη δημοσιοποίηση της συνημμένης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με όλα τα πρόσφορα μέσα, στα οποία περιλαμβάνονται:

• Θυροκόλληση για διάστημα δεκαπέντε (15) τουλάχιστον εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας (ΔΑΟ) της Περιφέρειας και της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της Περιφερειακής Ενότητας.

• Αποστολή της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στους Δήμους της περιοχής ευθύνης των φορέων υλοποίησης με την επισήμανση ότι αυτή πρέπει να δημοσιοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο και να θυροκολληθεί για διάστημα δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του.

• Όπου ενδείκνυται λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα δημοσιότητας με συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, όπως οργάνωση ημερίδων.

Αποδεικτικά της δημοσιοποίησης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος τηρούνται στα αρχεία του φορέα υλοποίησης.

2. Παραλαβή εντύπου αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων της δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία», προσέρχονται στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στη ΔΑΟ της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή και στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), και προσκομίζοντας μόνον το ΑΦΜ τους, παραλαμβάνουν το έντυπο της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με προεκτυπωμένα τα στοιχεία τους και τα στοιχεία της εκμετάλλευσής τους, όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στην βάση δεδομένων της ενιαίας ενίσχυσης (ΑΕΕ) του έτους 2011.

Εφόσον συμπληρώσουν πλήρως την αίτηση ενίσχυσης, όπως περιγράφεται στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, την υποβάλλουν στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή στη ΔΑΟ της αιρετής Περιφέρειας κατά περίπτωση ή στα κατά τόπους Κέντρα Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ). Οι αιτούντες μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία δεν έχει προεκτυπωθεί από το μηχανογραφικό σύστημα δεν γίνεται αποδεκτή.

Οι φορείς υλοποίησης καταχωρούν τα στοιχεία των αιτήσεων ενίσχυσης στο μηχανογραφικό σύστημα και ειδικά για την καταχώρηση των καλλιεργειών της ΑΕΕ στο Σχέδιο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) χρησιμοποιούνται οι κωδικοί του Παραρτήματος 2 του παρόντος εγγράφου.

3. Μεταφορά των αιτήσεων ενίσχυσης από τα ΚΕΠΠΥΕΛ και τις ΕΑΣ στις ΔΑΟΚ ή ΔΑΟ κατά περίπτωση

Οι αιτήσεις ενίσχυσης που υποβάλλονται στα ΚΕΠΠΥΕΛ ή στις ΕΑΣ, αφού καταχωρηθούν στο μηχανογραφικό σύστημα του γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου, διαβιβάζονται εντός 10 εργάσιμων ημερών από την κατάθεσή τους και με ευθύνη δική τους, στις αρμόδιες ΔΑΟΚ ή ΔΑΟ κατά περίπτωση.

4. Αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης – έγκριση δικαιούχων

Μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης για ένταξη στη δράση ο αρμόδιος φορέας προβαίνει στην αξιολόγηση του συνόλου των αιτήσεων ενίσχυσης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης περιλαμβάνει διοικητικό και επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μόνον σε περίπτωση καταγγελίας ή υπόνοιας για απάτη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται σε 20 εργάσιμες ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης.

Για τις αιτήσεις ενίσχυσης που δεν έχουν απορριφθεί υπολογίζεται μηχανογραφικά το ετήσιο και το συνολικό αιτούμενο ποσό ενίσχυσης για την περίοδο της πενταετίας, λαμβάνοντας υπόψη την έκταση και το ύψος ενίσχυσης ανά καλλιέργεια της προτεινόμενης για ενίσχυση εκμετάλλευσης. Το ποσό ενίσχυσης ανά έτος και σε όλη την περίοδο δέσμευσης είναι δεσμευτικό και σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να ξεπεραστεί.

Μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων οι αιτούντες- υποψήφιοι δικαιούχοι κατατάσσονται με φθίνουσα σειρά και με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν στα γενικά και στα ειδικά κριτήρια επιλογής. Στη συνέχεια και βάσει των διαθέσιμων πιστώσεων οι αιτούντες κατατάσσονται σε καταρχήν δικαιούχους και σε επιλαχόντες. Σε χωριστή κατάσταση καταχωρίζονται οι απορριπτόμενοι με τους λόγους απόρριψής τους.

Οι καταστάσεις με τους καταρχήν δικαιούχους, επιλαχόντες και απορριπτόμενους δημοσιοποιούνται, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ένσταση εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης δημοσιοποίησης τους, σύμφωνα με το Παράρτημα 1 του παρόντος εγγράφου. Η ένσταση υποβάλλεται στο φορέα υλοποίησης και η εξέτασή της γίνεται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της. Τα τελικά αποτελέσματα των ενστάσεων θεωρούνται οριστικά και σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτά καταρτίζονται οι οριστικές καταστάσεις των καταρχήν δικαιούχων, επιλαχόντων και απορριπτόμενων.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων ενίσχυσης, η έγκριση των δικαιούχων και η υπογραφή των συμβάσεων πενταετούς διάρκειας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στα άρθρα 10, 11 και 12 της ΚΥΑ υπ. αριθ. 079833/24.10.2011 (ΦΕΚ 2366/Β΄/25.10.2011).

Συνημμένα για δική σας ενημέρωση και προετοιμασία διαβιβάζονται ως Παραρτήματα:

1. Υπόδειγμα ένστασης (Παράρτημα 1)

2. Πίνακας με τους κωδικούς καταχώρησης των καλλιεργειών της ΑΕΕ στο μηχανογραφικό σύστημα (Παράρτημα 2, μόνον σε ηλεκτρονική αποστολή)

3. Υπ. αριθ. 74/4119/13.01.2012 (Α.Δ.Α. ΒΟΝ5Β-ΘΡΛ) Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν.(ΕΚ) 1698/2005 (Παράρτημα 3, μόνον σε ηλεκτρονική αποστολή και στο site www.agrotikianaptixi.gr)

Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε διευκρινιστική ή συμπληρωματική πληροφορία.

Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης

Δρ. Ανδρέας Αντ.. ΚΑΤΖΗΛΑΚΗΣ

Χωροτάκτης

 

Παράρτημα 1 (Υπόδειγμα ενστάσεων)

Πίνακας Ένστασης

Παραρτήματα 2 (Κωδικοί καλλιεργειών και καταχώρησης) και 3

Διαβάστηκε 2003 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 26 Ιανουαρίου 2012 13:18

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή