Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Τηλέφωνo : 25513-57215


Αλεξανδρούπολη 10-2-2014

Αριθ. Πρωτ: οικ. 539


ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των προς προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου της Π.Ε Έβρου (Νέο κτίριο παλιάς Νομαρχίας)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

5. Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»

6. Την ένταξη στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), του έργου «Προμήθεια

επίπλων στο νέο κτήριο της ΠΕ ΕΒΡΟΥ (Παλιά Νομαρχία)»

7. Την ανάγκη λήψης προσφορών, με τη διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για την

προμήθεια επίπλων για τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου της Π.Ε Έβρου (Νέο κτίριο παλιάς Νομαρχίας)

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπηρετούντων στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου υπαλλήλων, για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των προς προμήθεια επίπλων, για τον εξοπλισμό του νέου κτιρίου της Π.Ε Έβρου (Νέο κτίριο παλιάς Νομαρχίας)

Η συγκρότηση της επιτροπής θα γίνει με Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου και θα ισχύσει για την παραπάνω προμήθεια καθώς και για επόμενες πιθανές προμήθειες, σε βάρος του αναφερόμενου έργου.

 

Μ.Ε.Α

H Προϊσταμένη Δ/νσης

Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά

Διαβάστηκε 941 φορές
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba