Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ετήσια περιοδική συντήρηση ανελκυστήρων σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) με έδρα την Αλεξανδρούπολη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 29/11/2013

Αριθμ. πρωτ. οικ.5592


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ) ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας περιοδικής συντήρησης πέντε (5) ανελκυστήρων, που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη: δύο (2) στο κεντρικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, επί της Καραολή & Δημητρίου 40, ένας (1) στο κτίριο του Παλιού Νοσοκομείου, επί της Δήμητρας 19 και δύο (2) στο νέο κτίριο της παλιάς Νομαρχίας, επί της Βασ. Αλεξάνδρου 26.

Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008) απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων

Η συντήρηση θα γίνεται περιοδικά, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με το μειοδότη και η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού πέντε χιλιάδων ευρώ 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.0869.0001 οικ. έτους 2013.

Οι προσφορές να δοθούν σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς.

Οι προσφερόμενες τιμές να δοθούν ολογράφως και αριθμητικώς, να συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α και να είναι για το σύνολο των ανελκυστήρων, σε όλα τα κτίρια. Μεμονωμένες προσφορές δεν θα γίνουν δεκτές.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, με fax) μέχρι την Πέμπτη 5/12/2013 στις 10π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50441, fax: 25513-50404

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης doc

 

H Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου

Γεωργία Μαυρανεζούλη Νικολάου

Διαβάστηκε 884 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013 15:31

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή