Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια πυροσβεστήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Π. Παπατζίκης

Τηλέφωνο : 25513-50570

Fax : 25513-50404

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 27-2-2013

Αριθ. Πρωτ. οικ. 756

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ (ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνο με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 618/43/2005 (ΦΕΚ52/Β/2005) όπως τροποποιήθηκε με την 17230/671/2005 (ΦΕΚ1218/Β/2005) Απόφαση, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την προμήθεια:

A. Πέντε (5) πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 2 Kg και

B. Τεσσάρων (4) πυροσβεστήρων CO2 των 5 Kg

Tο ύψος της δαπάνης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού, τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) οικ. έτους 2013, τον Ειδικό Φορέα Κ.Α.Ε 4072.1699.0001, έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με την αριθμ. 66/12-2-2013 απόφασή της και έχει δεσμευτεί με την αριθ. 552/14-2-2013 (ΑΔΑ:ΒΕΤ67ΛΒ-Δ62) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, fax) μέχρι την Τετάρτη 6-3-2013 και ώρα 11.00 π.μ, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου), Καραολή και Δημητρίου 40, 68 100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50570, fax:25513-50404.

Η προσφερόμενη τιμή, να είναι (σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικών Προσφορών) ανά είδος, ανά τεμάχιο, να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α, να είναι για όλη την ποσότητα της ζητούμενης προμήθειας και όχι για μέρος αυτής και το συγκεντρωτικό ποσό να μην ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Η αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής τους, στο Τμήμα Προμηθειών-Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών-Εργασιών και παροχής Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 6861/19-12-2012 (ΑΔΑ:B4ΜΛ7ΛΒ-ΝΕΠ) Απόφασή μας.


Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου

Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη

Διαβάστηκε 1208 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2013 13:36

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή