Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια ενός fax

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 15/10/2012

Αριθμ. πρωτ. 5244

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ LASER FAX

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Ανατολ. Μακεδονίας Θράκης (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια ενός (1) FAX, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ορεστιάδας, με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

• Τεχνολογία εκτύπωσης: Laser

• Μνήμη Σελίδων: ≥ 150 φύλλα

• Αυτόματος Τροφοδότης: Ναι, ≥ 200 φύλλων

• Κασέτα: ≥ 250 φύλλα

• Ανάλυση Εκτύπωσης: ≥ 550dpi

• Εγγύηση καλής λειτουργίας: ≥ 1 (ένα) έτος

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς (ιδιοχείρως/ ταχυδρομικώς/ με fax) μέχρι την Παρασκευή, 19/10/2012 στις 10π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)

Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο

Τηλέφωνο: 25513-50441, fax: 25513-50404

Οι προσφερόμενες τιμές να δοθούν αριθμητικώς και ολογράφως συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..Η δαπάνη με ενδεικτικό προϋπολογισμό τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ 4072.1723.0001 οικ. έτους 2012.

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή.

 

H Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου

Γεωργία Μαυρανεζούλη Νικολάου

Διαβάστηκε 925 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 12:18

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή