Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συντήρηση ανελκυστήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Αλεξανδρούπολη 8/10/2012

Αριθμ. πρωτ. οικ.5117

 

ΑΔΑ:Β4347ΛΒ-6ΝΘ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών ετήσιας περιοδικής συντήρησης τριών (3) ανελκυστήρων, που βρίσκονται στην Αλεξανδρούπολη, οι μεν δύο στο κτίριο των Κεντρικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, επί της Καραολή & Δημητρίου 40, και ο τρίτος στο κτίριο του Παλιού Νοσοκομείου, επί της Δήμητρας 19.

Οι προδιαγραφές των υπηρεσιών που θα προσφερθούν θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ.2845/1245 απόφασης των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008).

Η συντήρηση θα γίνεται περιοδικά για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης με το μειοδότη και η δαπάνη, ενδεικτικού προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων ευρώ 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4391.0869.0001 οικ. έτους 2012.

Οι προσφερόμενες τιμές να δοθούν αριθμητικώς και ολογράφως σε μηνιαία βάση. Μπορούν να δοθούν μεμονωμένα ανά κτίριο ή συνολικά για όλους τους ανελκυστήρες αρκεί σε όλες τις περιπτώσεις να δίνεται η τιμή και στο σύνολο, αλλά και για τον κάθε ανελκυστήρα ξεχωριστά. Στην προσφερόμενη τιμή να μη συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, με fax) μέχρι την Παρασκευή 2/11/2012 στις 10π.μ. στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) 

Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40, 68100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο

Τηλέφωνο: 25513-50441, fax: 25513-50404

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της: www.peevrou.eu και στο πρόγραμμα Διαύγεια, και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου.

 

H Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου


Γεωργία Μαυρανεζούλη Νικολάου

Διαβάστηκε 1002 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 15 Οκτωβρίου 2012 12:17
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba