Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συντήρηση και προμήθεια πυροσβεστήρων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξανδρούπολη

Πληροφορίες : Π. Παπατζίκης

Τηλέφωνο : 25513-50570

Fax : 25513-50404

E-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 4-10-2012

Αριθ. Πρωτ. οικ. 5098

ΑΔΑ: Β4Τ87ΛΒ-ΥΦΦ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Π.Α.Μ.Θ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Α. ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ

Β. ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

(Με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, που διαθέτουν πιστοποιητικό σύμφωνο με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α 618/43/2005-ΦΕΚ52/Β/2005 όπως τροποποιήθηκε με την 17230/671/2005- ΦΕΚ1218/Β/2005 Απόφαση, να υποβάλλουν οικονομική προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή:

Α. Για τον ετήσιο έλεγχο και κατά περίπτωση συντήρησης-αναγόμωσης διακοσίων εξήντα (260) πυροσβεστήρων (εκ των οποίων οι 235 είναι ξηράς κόνεως και οι 25 διοξειδίου του άνθρακα) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου σε όλο το νομό.

Β. Για την προμήθεια δέκα (10) πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 6 Kg.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός των εργασιών και της προμήθειας, ανέρχεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό της Περιφέρειας Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και ειδικότερα τους Ειδικούς Φορείς και Κ.Α.Ε 4072.0869.0001 και 4072.1699.001, αντίστοιχα και έχει δεσμευτεί με τις αριθ. 5001/1-10-2012 (ΑΔΑ:Β4ΤΧ7ΛΒ-ΧΝ2) και 5002/1-10-2012 (ΑΔΑ:Β4ΤΧ7ΛΒ-ΟψΟ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, fax) μέχρι την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ-Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Καραολή και Δημητρίου 40, 68 100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513- 50570, fax:25513-50404) και να συνοδεύονται από άδεια λειτουργίας και σχετική πιστοποίηση, βάσει των παραπάνω αναφερόμενων διατάξεων).

Η προσφερόμενη τιμή να είναι (σύμφωνα με τον Πίνακα Οικονομικών Προσφορών) ανά είδος, ανά τεμάχιο, να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α, να είναι για όλη την ποσότητα των ζητούμενων υπηρεσιών και της προμήθειας και όχι για μέρος αυτής και το συγκεντρωτικό ποσό να μην ξεπερνάει την προϋπολογισθείσα δαπάνη.

Η αξιολόγηση των κατατεθειμένων προσφορών θα γίνει αμέσως μετά τη λήξη προθεσμίας υποβολής τους, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού, παρουσία της Επιτροπής Παραλαβής Υλικών-Εργασιών και παροχής Υπηρεσιών, η οποία συγκροτήθηκε με την αριθ. 4304/27-8-2012 (ΑΔΑ:B4Γ27ΛΒ-Ξ3Μ) Απόφασή μας.

Η υλοποίηση της παροχής υπηρεσίας, θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή Σύμβασης με το μειοδότη.

Η παρούσα πρόσκληση:

-Να αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου

-Να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου


Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Έβρου

Γεωργία Νικολάου-Μαυρανεζούλη

Διαβάστηκε 1059 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Παρασκευή, 05 Οκτωβρίου 2012 11:45
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba