Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού ΠΕ Έβρου

Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών επιτροπών παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξ/πολη 22-8-2012

Αριθ. Πρωτ: οικ.4249

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: : Σ. Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο : 25513-50442

FAX : 25513-50404


ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τη Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού και το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, της Π.Α.Μ.Θ- Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού»

5. Την ανάγκη αντικατάστασης τακτικού μέλους και του αναπληρωτή του, της συγκροτηθείσας τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Έβρου, λόγω μετακίνησης υπαλλήλου (ορισθέντος ως τακτικού μέλους) και συνταξιοδότησης υπαλλήλου (ορισθέντος ως αναπληρωματικού μέλους)

6. Το αίτημα του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας για αντικατάσταση μέλους της επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών. Κατά τη συγκρότηση της επιτροπής είχε οριστεί μέλος της, υπάλληλος με έδρα την Κομοτηνή λόγω έλλειψης προσωπικού και τώρα προτείνεται η αντικατάστασή του από υπάλληλο που πρόσφατα τοποθετήθηκε στην υπηρεσία

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Παρασκευή 24/8/2012, ώρα 8.30 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την αντικατάσταση μελών της τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και παροχής υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε Έβρου, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της.

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.peevrou.eu της Π.Ε Έβρου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της.

Μ.Ε.Π

Η Προϊσταμένη

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά

Διαβάστηκε 1202 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012 14:28
Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

Τελευταία άρθρα από τον/την Π.Α.Μ.Θ. Διαχειριστής

FaLang translation system by Faboba