Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Έβρου σε επιτροπές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ


Αλεξανδρούπολη 18-6-2012

Αριθ. Πρωτ: οικ.3037

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: : Π. Παπατζίκης

Τηλ. : 25513-50570

FAX : 25513-50404

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε Έβρου στις επιτροπές: 1. Α. Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και

Β. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, για το διαγωνισμό της καθαριότητας των χώρων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου)

(Επαναληπτικός Διαγωνισμός)

2. Α. Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και

Β. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007, για το διαγωνισμό ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου)

3. A. Διενέργειας του διαγωνισμού-αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των υλικών

B. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007

για το διαγωνισμό προμήθειας εξαρτημάτων-ανταλλακτικών για την επισκευή περιπολικού λιμενικού σκάφους

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Παρασκευή 22-6-2012, ώρα 09.00 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων της Π.Ε Έβρου που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στις Επιτροπές:

1. Α. Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και

Β. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007,

για το διαγωνισμό της καθαριότητας των χώρων των υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακής Ενότητας Έβρου) - (Επαναληπτικός Διαγωνισμός).

2. Α. Διενέργειας του διαγωνισμού και αξιολόγησης των προσφορών και

Β. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007,

για το διαγωνισμό ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των Υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ (Π.Ε Έβρου).

3. A. Διενέργειας του διαγωνισμού-αξιολόγησης των προσφορών και παραλαβής των υλικών

B. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ 118/2007

για το διαγωνισμό προμήθειας εξαρτημάτων-ανταλλακτικών για την επισκευή περιπολικού λιμενικού σκάφους

Μ.Ε.Π

Η Προϊσταμένη

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Βάγια Αρβαντά

Διαβάστηκε 1287 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τετάρτη, 22 Αυγούστου 2012 14:30

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή