Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Διενέργεια κλήρωσης για επιτροπή αξιολόγησης προμήθειας-τοποθέτησης 2 κλιματιστικών συσκευών στο Server Room

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αλεξ/πολη 30-3-2012

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Αριθ. Πρωτ: οικ.1305

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Ταχ. Δ/νση : Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας : 68100 Αλεξ/πολη

Πληροφορίες: : Π. Παπατζίκης

Τηλ. : 25513-50570

FAX : 25513-50404

Ιστότοπος Π.Ε Έβρου: www.peevrou.eu

 

ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στην επιτροπή προμήθειας-τοποθέτησης-παραλαβής 2 κλιματιστικών συσκευών στο server room του κεντρικού κτιρίου της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου).

(Αξιολόγηση των προσφορών-ανάδειξη προμηθευτή και παραλαβή της προμήθειας)

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011

(ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011)

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την αριθ. 6041/28-12-2011 Απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Έβρου «Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή δημόσιων κληρώσεων συγκρότησης επιτροπών δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης του Τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού

Γνωστοποιούμε

Ότι, την Τρίτη 3/4/2012, ώρα 8.30 π.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Π.Ε Έβρου (4ος όροφος, 5ο γραφείο), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στην επιτροπή: αξιολόγησης οικονομικών προσφορών προμήθειας-τοποθέτησης 2 κλιματιστικών συσκευών στο server room του κεντρικού κτιρίου της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), ανάδειξης προμηθευτή και παραλαβής της προμήθειας.

 

 

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.peevrou.eu της Π.Ε Έβρου και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της.

Εσωτερική Διανομή:

-Τμήμα Γραμματείας, για τοιχοκόλληση

-Αρμόδια υπάλληλο, για ανάρτηση

στην ιστοσελίδα

 

                                                                                                                                                                                                                                     Μ.Ε.Π.

                                                                                                                                                                                  Η Προϊσταμένη Δ/νσης  Διοικητικού-Οικονομικού

                                                                                                                                                                                                                             Βάγια Αρβαντά

Διαβάστηκε 1317 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 02 Απριλίου 2012 07:42

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή