Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια κλιματιστικών συστημάτων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

Αλεξανδρούπολη 19-3-2012

Αριθ. Πρωτ. 950

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Ανακοινώνεται ότι, η Περιφέρεια Α.Μ.Θ-Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, θα δεχτεί οικονομικές προσφορές για την προμήθεια 2 κλιματιστικών συσκευών και την τοποθέτησής τους στο server room, το οποίο βρίσκεται στο κεντρικό της κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 40 στην Αλεξανδρούπολη, με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

1. Κλιματιστικές συσκευές (2 τεμάχια) αυτόνομες, διαιρούμενου τύπου (split type), καινούργιες αμεταχείριστες, στιβαρής κατασκευής, ονομαστικής ισχύος (ψύξη) 24.000 BTU/h, με εσωτερική μονάδα τοίχου, συμπιεστή περιστροφικό ή scroll, και δυνατότητα εύκολης εγκατάστασης

2. Τεχνολογία inverter, για καλύτερη απόδοση σε ακραίες καιρικές συνθήκες

3. Ενεργειακή κλάση Α/Α (ψύξη-θέρμανση)

4. Θερμαντική ικανότητα τουλάχιστον ίση με την ψυκτική ισχύ

5. Συντελεστής απόδοσης στην ψύξη, ΕΕR ≥ 3,2

6. Συντελεστής απόδοσης στη θέρμανση , COP ≥ 3,6

7. Παροχή αέρα της εσωτερικής μονάδας, για την υψηλή ταχύτητα του ανεμιστήρα ≥ 1.000 m3/h

8. Ακραίες θερμοκρασίες περιβάλλοντος υπό τις οποίες θα λειτουργούν τα μηχανήματα

Ψύξη: min 210 C-max 430 C, Θέρμανση: min -50 C-max 240 C

9. Στάθμη θορύβου εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, στην υψηλή ταχύτητα ανεμιστήρα ≤50-60 DB

10. Αυτόματη επανεκκίνηση (με επαναφορά των εντολών)

11. Αυτόματη κίνηση του πτερυγίου στην έξοδο του κλιματιζόμενου αέρα

12. Θερμοστάτης χώρου με ευαισθησία 10 C ή καλύτερη

13. Ασύρματο τηλεχειριστήριο με δυνατότητα χρονικού προγραμματισμού

14. Σύστημα αυτόνομης ρύθμισης του εσωτερικού ανεμιστήρα, ο οποίος θα έχει τουλάχιστον τρεις ταχύτητες και μια αυτόματη

15. Σύστημα προστασίας έναντι υπέρτασης

16. Σύστημα ελέγχου και προστασίας, του εσωτερικού στοιχείου (κατά τη λειτουργία της ψύξης) και του εξωτερικού στοιχείου (κατά της λειτουργίας της θέρμανσης), από τη δημιουργία παγετού

17. Δυνατότητα αφύγρανσης

18. Εξωτερική μονάδα με αντισκωρική προστασία, για δυσμενείς καιρικές συνθήκες

19. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου το συνολικό μήκος μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m

20. Δυνατότητα λειτουργίας χωρίς μείωση της ψυκτικής απόδοσής τους, σε εγκαταστάσεις όπου η συνολική υψομετρική διαφορά μεταξύ της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας είναι τουλάχιστον 5m

Οι κλιματιστικές συσκευές:

• Θα συνοδεύονται από αναλυτικά τεχνικά prospectus του οίκου κατασκευής

• Θα πληρούν υποχρεωτικά όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ψυκτικής απόδοσης της Ε.Ε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 5151/1995 και θα φέρουν τη σήμανση CE.

• Θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας, που θα καλύπτει το συμπιεστή για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών, τα δε λοιπά μέρη του μηχανήματος για διάστημα τουλάχιστον δύο (2) ετών, από την οριστική παραλαβή τους.

• Θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από πιστοποίηση του εργοστασίου κατασκευής των κλιματιστικών μηχανημάτων κατά ISO 9002. Η πιστοποίηση θα αποδεικνύεται με το ανάλογο πιστοποιητικό ή ακριβές αντίγραφό του.

Ο προμηθευτής θα διαθέτει οργανωμένο service για τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, καθώς και επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια τουλάχιστον.

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν (ιδιοχείρως, ταχυδρομικώς, fax) μέχρι την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012 και ώρα 11.00 π.μ, στο Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) (Καραολή και Δημητρίου 40, 68 100 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο Τηλέφωνο: 25513-50570, fax: 25513-50404).

Στην προσφερθείσα τιμή να έχει υπολογιστεί η τοποθέτηση των συσκευών και να συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

Η προμήθεια των συσκευών, θα πραγματοποιηθεί με την υπογραφή Σύμβασης με το μειοδότη και η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4072.1712.0001 οικ.έτους 2012.

Η παρούσα πρόσκληση θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου), θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της: www.peevrou.eu και θα αποσταλεί στο Εμπορικό Επιμελητήριο Έβρου.

 

O Προϊστάμενος Τμήματος

Π. Παπατζίκης, 16-3-2012


Η Προϊσταμένη Δ/νσης  

Βάγια Αρβαντά, 16-3-2012


H Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Έβρου

Γεωργία Μαυρανεζούλη Νικολάου

Διαβάστηκε 1280 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012 11:15

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή