Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» (Νέες Εντάξεις ) του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ : Φ.& Ζ.Παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦ: Π.Παπαδάκης-Δ.Τοπούζης

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Καραολή Δημητρίου 40

68 100 Αλεξ/πολη

ΤΗΛ.: (25513) -57147-57152


Αλεξ/πολη 16 /12/2013


Πρόσκληση για υπογραφή σύμβασης για τη Δράση 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» (Νέες Εντάξεις ) του Μέτρου 2.1.4. του ΠΑΑ 2007-2013.

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου της Π.Ε Έβρου ανακοινώνετε ότι υπογράφτηκε η αρ. 2438/150353/4-12-2013 Υπουργική Απόφαση(ΑΔΑ:ΒΛ0ΖΒ-ΧΚΘ) «ένταξη επιτυχόντων και απόρριψη παραγωγών, που υπέβαλαν αίτηση ενίσχυσης για πενταετή ένταξη στο πλαίσιο της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» του μέτρου 2.1.4. του (ΠΑΑ) 2007-2013».

Σε εκτέλεση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης καλούνται οι τελικοί Δικαιούχοι παραγωγοί της δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» να προσέλθουν εντός 10 εργάσιμων ημερών με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2013 στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Έβρου (Αλεξ/πολη, Καραολή & Δημητρίου 40, 2ος όροφος , γραφείο 4, τηλ. 2551357152, αρμόδιος υπάλληλος Τοπούζης Δημήτριος ), προκειμένου να υπογράψουν τη σχετική σύμβαση.

Η υπογραφή της σύμβασης θα γίνει αυτοπροσώπως από τον δικαιούχο με υπόδειξη της Αστυνομικής του ταυτότητας και την προσκόμιση της σύμβασης με τον Οργανισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. Σε περίπτωση που ο παραγωγός το έτος 2013 έχει συνάψει σύμβαση με διαφορετικό Οργανισμό Ελέγχου θα πρέπει να προσκομίσει και τις δύο συμβάσεις. Για τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να προσέλθουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι , δύνανται οι γεωργικοί σύμβουλοι ή οποιοσδήποτε τρίτος να υπογράψει τις συμβάσεις μόνο κατόπιν εγγράφου συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου και όχι με απλή εξουσιοδότηση επικυρωμένη από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια Υπηρεσία.

Για τις περιπτώσεις Ανωτέρας βίας (π.χ.ασθένεια), οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέσουν εντός του προαναφερθέντος 10ημέρου στην Υπηρεσία μας αίτηση – δήλωση με τους λόγους αδυναμίας προσέλευσης καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με τα οποία αποδεικνύουν την ανωτέρα βία. Κατόπιν εντός 20 εργάσιμων με ημερομηνία έναρξης την 16-12-2013(ημερομηνία του πρωτοκόλλου της Υπουργικής απόφασης) θα πρέπει να προσέλθουν στην Υπηρεσία μας και να υπογράψουν την σύμβαση.

Διαβάστηκε 788 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 2013 11:43

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή