Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών

ΘΕΜΑ: «Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών» - Άδειες Αλίευσης

(Ειδικές άδειες αλιείας) μεγάλων πελαγικών ψαριών για το έτος 2014 Υπουργική Απόφαση αριθμ. 5088/78186/2013


Εκδόθηκε η αριθμ. 5088/78186/2013 Υπουργική Απόφαση, «Ρύθμιση της αλιείας μεγάλων πελαγικών ψαριών», ΑΔΑ: ΒΛ41Β-8ΛΥ pdf και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1680 Β΄/9-7-2013. Η μέχρι σήμερα ισχύουσα αριθμ. 170317/162669/20-2-2004 Υπουργική Απόφαση καταργείται.

Στην με αριθμ. 5088/78186/2013 Υπουργική Απόφαση,

- Καθορίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και διαβίβασης στην Δ/νση Θαλάσσιας Αλιέιας των φακέλων με σχετική εισήγηση, που θα ολοκληρώνεται μέχρι 31 Αυγούστου κάθε έτους.

- Η άδεια αλίευσης εγκρίνεται εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε ημερολογιακού έτους και ισχύει για το επόμενο έτος.

- Καθορίζονται εκ νέου οι προϋποθέσεις έκδοσης αδειών αλίευσης.

- Υιοθετούνται κριτήρια αξιολόγησης και καθορίζονται τα μόρια βαθμολόγησης για την αξιολόγηση αιτήσεων χορήγησης αδειών τόνου.

- Αναφέρονται περιορισμοί στην άσκηση της αλιείας ανά είδος σύμφωνα με

κοινοτικούς κανονισμούς, εθνική νομοθεσία και υιοθετηθείσες συστάσεις διεθνών

οργανισμών.

Προκειμένου να δραστηριοποιηθούν τα αλιευτικά σκάφη που θα αδειοδοτηθούν για την αλιεία μεγάλων πελαγικών ειδών από 1/1/2014, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το έτος 2014 θα πρέπει να ξεκινήσει άμεσα και σύμφωνα με την ανωτέρω Υπ. Απόφαση, οι πλήρεις φάκελοι θα πρέπει να διαβιβασθούν στην Δ/νση Θαλάσσιας Αλιείας μέχρι 31-08-2013.

 

Για περισσότερες πληροφορίες Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου Τμήμα Αλιείας τηλ.: 2551350498.

Διαβάστηκε 1170 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013 15:26

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή