Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διετή παράταση των σε ισχύ συμβάσεων

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων – Διεύθυνση Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλοντος καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους με δικαίωμα παράτασης να συμμετάσχουν στη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία» του μέτρου 2.1.4 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Καν. (ΕΚ) 1698/2005 του Συμβουλίου για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο.

Περίοδος υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης για διετή παράταση ορίζεται η περίοδος από 29/11/2011 έως 23/12/2011. Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στις παραγράφους 4 και 7 της αναλυτικής πρόσκλησης.

Οι αιτούντες με ΑΦΜ που λήγουν σε 1, 2 και 3 καταθέτουν τις αιτήσεις ενίσχυσης μέχρι 6/12, όσων το ΑΦΜ λήγει σε 4, 5 και 6 μέχρι 14/12, σε 7 και 8 μέχρι 19/12, σε 9 και 0 μέχρι 23/12.

Οι ενδιαφερόμενοι – υποψήφιοι δικαιούχοι διετούς παράτασης, αφού λάβουν γνώση των όρων και προϋποθέσεων για διετή παράταση των συμβάσεων που βρίσκονται σε ισχύ στη δράση 1.1 «Βιολογική γεωργία», υποβάλλουν στη ΔΑΟ της αιρετής Περιφέρειας ή στη ΔΑΟΚ της οικείας Περιφερειακής Ενότητας εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση καθώς και στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), αίτηση ενίσχυσης για διετή παράταση, πλήρως συμπληρωμένη. Μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης λαμβάνεται ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Διαβάστηκε 1678 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011 13:47

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή