Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Έβρου

Χαρακτηρισμός ακτών κατάλληλες για κολύμβηση 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ& ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


Ταχ. Διεύθυνση: Δήμητρας 19

Ταχ. Κώδικας : 68100

Πληροφορίες : Η.Σερέτης

Τηλέφωνο : 25510 26471

FAX : 25510 24599

Αλεξανδρούπολη 1/6/2012

Αριθμ.Πρωτ: 2217

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ακτών κολύμβησης.

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

Εχοντας υπόψη :

1. To N.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Το Π.Δ. 144/2010 για τον οργανισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

3. Τον Α.Ν. 2520/40 και το Π.Δ. 95/2000 περί οργανισμού του Υ.Υ.&Π.

4. Την Ε1β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» και την 46399/1352/86 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 438/86 τ.β¨) «ποιότητα επιφανειακών νερών»

5. την με αρ.πρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ «Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/εοκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

6. Το ΔΥΓ2/οικ.51214/17-5-2012 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης

7. τα μέχρι τώρα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων δειγμάτων θαλάσσιου νερού από τις ακτές κολύμβησης του Νομού Έβρου κατά το έτος 2012 και προηγούμενα έτη και την ανάγκη προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Ορίζουμε ως κατάλληλες για κολύμβηση, από άποψη υγιεινής, τις περιοχές :

1. από 200 μέτρα δυτικά της κοίτης του ποταμού του Λουτρού, στο σημείο εκβολής στη θάλασσα, μέχρι 200 μέτρα δυτικά του δρόμου που οδηγεί από τον οικισμό του Απαλού στην πλάζ Απαλού.

2. από 200 μέτρα δυτικά του Δυτικού λιμενοβραχίονα του λιμένος Αλεξ/πολης μέχρι τα σύνορα με τον Νομό Ροδόπης, με εξαίρεση την περιοχή 50 μέτρα δεξιά και αριστερά της εκβολής του Ρέματος Βανικιώτη και 200 μέτρα εκατέρωθεν των λιμενοβραχιόνων (από την είσοδο του λιμανιού) της Μάκρης.

3. όλες τις ακτές της Σαμοθράκης, εκτός της ζώνης 200 μέτρα εκατέρωθεν των λιμενοβραχιόνων (από την είσοδο του λιμανιού) Καμαριώτισσας και Θέρμων.

 

Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΕΒΡΟΥ

ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Διαβάστηκε 1179 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 14:10

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή