Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Δράμας

Εκτέλεση του έργου "Αποκατάσταση τμήματος δρόμου από διασταύρωση Πρασινάδας-Διποτάμων προς Πρασινάδα Χ.Θ. 5 + 870, λόγω καταπτώσεως"

foto160820211 foto160820212
foto160820213 foto160820214

 

Τις ημέρες αυτές εκτελείται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας με βάση σχετική μελέτη που έχει συνταχθεί και αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, το έργο με τίτλο "Αποκατάσταση τμήματος δρόμου από διασταύρωση Πρασινάδας-Διποτάμων προς Πρασινάδα Χ.Θ. 5 + 870, λόγω καταπτώσεως", προϋπολογισμού 74.000,00 Ευρώ.

       Το ως άνω έργο κρίθηκε αναγκαίο καθώς στην θέση Χ.Θ. 5+870 της διασταύρωσης Πρασινάδας-Διποτάμων προς Πρασινάδα, πλησίον του οικισμού της Πρασινάδας, υποχώρησε κατά το ήμισυ σχεδόν το πλάτος του δρόμου, το οδόστρωμα, στα κατάντη και σε βάθος 10 μ. περίπου. Η κυκλοφορία γίνεται με αναστροφή από την θέση του καταστραμμένου τμήματος του δρόμου και διασχίζοντας δύο χιλιόμετρα παραπάνω.

       Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την αντιστήριξη με οπλισμένη γη, εκσκαφές, επιχώσεις, κατασκευή νέου οδοστρώματος και θα τοποθετηθούν μετωπικά συρματοκυβώτια, σε ανάπτυξη ύψους 10 μ.

Διαβάστηκε 46 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή