Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Δράμας

Ενημέρωση Πολιτιστικών, Αθλητικών και άλλων σωματείων για αρχαιρεσίες οργάνων διοίκησης και έκτακτη επιχορήγηση

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας/Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, γνωστοποιούνται τα κάτωθι:

  • Λόγω Covid-19, παρατείνεται η θητεία των διοικητικών συμβουλίων & λοιπών καταστατικών οργάνων πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων σωματείων έως 30-06-2021 (άρθρο 90, Ν.4790/31-03-2021).
  • Οι γενικές συνελεύσεις αθλητικών σωματείων διεξάγονται με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας Zoom, Skype, Webex (παρ.1, άρθρο 2, ΦΕΚ 719/24-02-2021).
  • Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων δύναται να διεξάγονται με τη χρήση σύγχρονων μέσω Τεχνολογίας Πληροφορίας & Επικοινωνίας με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους και ειδικότερα, με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» (παρ,1, άρθρο 45, Ν.4778/19-02-2021).
  • Κατά το έτος 2021 καταβάλλεται ποσό τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000), ως εφάπαξ παροχή οικονομικής ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που είναι εγγεγραμμένα στο ηλεκτρονικό μητρώο αθλητικών σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (παρ.1, άρθρο 119, Ν.4790/31-03-2021).
  • Δεν ισχύει για τα αθλητικά σωματεία η υποχρέωση δημοσίευσης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ των απολογιστικών στοιχείων των δαπανών της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ετών 2020 και 2021 (παρ.4, άρθρο 119, Ν.4790/31-03-2021).
Διαβάστηκε 157 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή