Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Ανακοινώσεις Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας ΠΕ Δράμας

Με τηλεφωνικο ραντεβου η δωρεαν χορηγηση και ανανεωση δελτιων μετακινησης Α.Με.Α. Ετους 2021 στην Π.Ε. Δραμας

Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας/ Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Δ12α/ΓΠοικ.3109/48/21-01-2021 (ΑΔΑ:ΩΖΥΡ46ΜΤΛΚ – 5ΟΘ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ξεκινά η έκδοση και η ανανέωση των Δελτίων Μετακίνησης Α.με.Α., για το έτος 2021.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, για την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, ορίζεται

 η 02η Φεβρουαρίου 2021 και λήξης η 31η Οκτωβρίου 2021.

Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι του προγράμματος είναι άτομα με ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, οι οποίοι κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και στους οποίους παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία και μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές των Υπεραστικών Λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις των υγειονομικών πρωτοκόλλων, οφείλουν να προσέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες, ύστερα από τηλεφωνικό ραντεβού.

Ειδικότερα οι πολίτες μπορούν να κάνουν κράτηση ραντεβού στον τηλεφωνικό αριθμό 25213 51322, ή στο 25213 51110 της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (για έκδοση, ανανέωση ή απώλεια κάρτας), καθώς και στα τηλέφωνα των Κ.Ε.Π. Νομού Δράμας (μόνο για την ανανέωση κάρτας).

Κ.Ε.Π  Δήμου Δράμας                                                            : 2521351372

Κ.Ε.Π  Δήμου Δοξάτου (Καλαμπάκι)                         : 2521352601, 2521053508, 2521352604

Κ.Ε.Π  Δήμου Δοξάτου (Κυργία)                                : 2521352200, 2521352205, 2521072501

Κ.Ε.Π  Δήμου Δοξάτου (Άγιος Αθανάσιος)                : 2521066404

Κ.Ε.Π  Δήμου Δοξάτου (Δοξάτο)                               : 2521352112, 2521352113, 2521352114

Κ.Ε.Π  Δήμου Παρανεστίου (Νικηφόρος)                  : 2521352318, 2521352319, 2521090437

Κ.Ε.Π. Δήμου Παρανεστίου (Παρανέστι)                  : 2524350100

Κ.Ε.Π. Δήμου Παρανεστίου (Ανδριανή)                    : 2521082301

Κ.Ε.Π  Δήμου Προσοτσάνης (Προσοτσάνης)                       : 2522021010

Κ.Ε.Π  Δήμου Προσοτσάνης (Φωτολίβος)                : 2521093003

Κ.Ε.Π. Δήμου Προσοτσάνης (Σιταγροί)                     : 2521074543

Κ.Ε.Π. Δήμου Κάτω Νευροκοπίου                             : 2523350102

Δικαιούχοι - Συγκοινωνιακά μετακίνησης μέσα

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ανωτέρω σχετικής απόφασης για το έτος 2021, χορηγείται Δελτίο Μετακίνησης:

1) Στα `Άτομα με Αναπηρίες (για Αστική Συγκοινωνία) :

 • Ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (ΦΕΚ 246/59 τ.Α΄),
 • πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ.4 του άρθρου 85 του ν.4251/2014 (Α’ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.4540/2018 (Α’ 91),
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και να έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ  που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ με την προϋπόθεση ότι το ετήσιο συνολικό δηλωθέν ατομικό τους εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 23.000 (είκοσι τριών χιλιάδων) ΕΥΡΩ ή το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν είναι μεγαλύτερο των 29.000 (είκοσι εννέα χιλιάδων) ΕΥΡΩ, (το ετήσιο συνολικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα των 29.000 ΕΥΡΩ προσαυξάνεται με 5.600 ΕΥΡΩ για κάθε επιπλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο, εφόσον αυτό παρουσιάζει αναπηρία 67% και άνω).

Σημείωση: Στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και το αυτοτελώς φορολογούμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Στα άτομα αυτά που διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις παρέχεται το δικαίωμα δωρεάν μετακίνησης με τα Αστικά Λεωφορεία.

Σε περίπτωση που το Δηλωθέν Εισόδημα υπερβαίνει τα παραπάνω αναφερόμενα ποσά παρέχεται το Δικαίωμα Μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο μόνο κατά 50% έκπτωση σε όλες τις διαδρομές των υπεραστικών λεωφορείων του ΚΤΕΛ.

Οι ολικά τυφλοί (Ν. 958/1979, Α΄ 191) και οι συνοδοί τους εξαιρούνται και λαμβάνουν Δελτίο-Κάρτα ανεξάρτητα από το όριο εισοδήματός τους.

2) Στα `Άτομα με Αναπηρίες (για Υπεραστική Συγκοινωνία) :

 • Ελληνικής υπηκοότητας,
 • υπηκόους των Κρατών-Μελών της Ε.Ε., καθώς και υπηκόους Κρατών-Μελών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.),
 • υπηκόους των Κρατών που περιλαμβάνονται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 4017/59 (A’ 246)
 • πολίτες τρίτων χωρών που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος ή είναι μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη της Ε.Ε., κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 20 του π.δ. 106/2007 (Α’ 135), στην παρ.4 του άρθρου 85 του ν.4251/2014 (Α’ 80) και στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.4540/2018 (Α’ 91),
 • αναγνωρισμένοι πρόσφυγες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, των οποίων το καθεστώς παραμονής στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (Ν.Δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α΄), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄), δικαιούχοι επικουρικής προστασίας και τελούντες σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους,

εφόσον κατοικούν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% ή είναι δικαιούχοι προνοιακών επιδομάτων που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ, παρέχεται το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50%, σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ.

 

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Τα Άτομα με Αναπηρίες που δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης θα προσκομίζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού :

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.
 • Φωτοτυπία γνωμάτευσης των Υγειονομικών Επιτροπών σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το παθολογοανατομικό ποσοστό αναπηρίας (τουλάχιστον 67%). Όσο αφορά στις γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ δεν απαιτείται η αναγραφή του όρου παθολογοατομικό ποσοστό.

2α. Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τον ΟΠΕΚΑ μπορούν να προσκομίσουν φωτοτυπία βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος.

       Στην βεβαίωση αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, ο αριθμός και η ημερομηνία γνωμάτευσης της Υγειονομικής Επιτροπής και η ημερομηνία λήψης τους επιδόματος από το δικαιούχο.

. Άτομα που είναι ασφαλισμένα μπορούν να προσκομίσουν φωτοτυπία απόφασης Διοικητικού Διευθυντή Ασφαλιστικού Φορέα ή ΕΦΚΑ ή γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής από την οποία να πιστοποιείται παθολογοανατομική βλάβη 67% τουλάχιστον.

2γ. Οι δικαιούχοι του προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης τυφλότητας και του προγράμματος Σοβαρής και Βαριάς νοητικής Υστέρησης  (Β.Ν.Κ.) που  λαμβάνουν τα αντίστοιχα επιδόματα από τον ΟΠΕΚΑ, δικαιούνται κάρτα μετακίνησης και για τους συνοδούς τους.

Προκειμένου οι τυφλοί και οι σοβαρά ή βαριά νοητικά υστερούντες (Β.Ν.Κ.) που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΠΕΚΑ για να λάβουν κάρτα μετά συνοδού, απαιτείται γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής που να αναφέρει ότι είναι τυφλοί ή έχουν οπτική αναπηρία-αναπηρία όρασης με ποσοστό 80% και άνω ή έχουν δείκτη νοημοσύνης κάτω του 34, ή νοητική υστέρηση με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω ή άτομα με διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (παιδικός αυτισμός, αυτισμός) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.

 • Για τους υπηκόους Κρατών εκτός Ε.Ε. που έχουν καταστεί ανίκανοι για εργασία μετά από εργατικό ατύχημα σε ελληνικό έδαφος, απαιτείται φωτοτυπία Ιατρικής Βεβαίωσης Νοσηλείας από Δημόσιο Νοσοκομείο, στο οποίο θα βεβαιώνεται η νοσηλεία μετά από το ατύχημα.
 • Φωτοτυπία Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Επί της υποβληθείσας Αίτησης-Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής, θα δηλώνεται επίσης και η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
 • Για την έκδοση νέας κάρτας, απαιτούνται δύο πρόσφατες φωτογραφίες, από τις οποίες η μία επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου.

Επιπροσθέτως, οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις όμοιες φωτογραφίες, από τις οποίες η μία επικολλάται στο δελτίο του συνοδού.

 • Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της τελευταίας φορολογικής δήλωσης της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.).

Οι δικαιούχοι οι οποίοι, με υπεύθυνη δήλωσή τους δεν επιθυμούν την προμήθεια του σχετικού δελτίου για το Αστικό ΚΤΕΛ αλλά μόνο για το Υπεραστικό, δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν φορολογική δήλωση.

Οι δικαιούχοι τέλος που υπερβαίνουν το όριο εισοδήματος των 23.000 € ατομικό και 29.000 € οικογενειακό ( το οποίο προσαυξάνεται με 5.600 € για κάθε επί πλέον άτομο πέραν του δικαιούχου, που συνοικεί και εξαρτάται από τον φορολογούμενο), αφού αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχτηκαν από τον ΟΠΕΚΑ ως προνοιακό αναπηρικά επιδόματα, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, δικαιούνται Δελτίο Μετακίνησης με έκπτωση 50% στις διαδρομές των Υπηρεσαστικών ΚΤΕΛ μόνο.  

 • Για να αφαιρεθούν τα χρηματικά ποσά που εισπράχθηκαν ως προνοιακά επιδόματα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ από το συνολικό εισόδημα, απαιτείται σχετική βεβαίωση του ποσού από τον ΟΠΕΚΑ, η οποία θα χορηγείται από τα Κέντρα Κοινότητας του οικείου Δήμου, μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου που το εισόδημά του υπερβαίνει τα παραπάνω οριζόμενα εισοδηματικά κριτήρια.
 • Δεν γίνονται δεκτές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του Ν.2643/1998.

Το Δελτίο Μετακίνησης ισχύει για το χρονικό διάστημα που αναγράφεται κατά την έκδοσή του, δηλ. για το έτος 2021 (άρθρο 3 παρ. 3 της σχετικής Κ.Υ.Α.).

Διαβάστηκε 327 φορές
Τμήμα Πληροφορικής Δράμας aantoniadis

Τελευταία άρθρα από τον/την Τμήμα Πληροφορικής Δράμας aantoniadis

FaLang translation system by Faboba