Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Δράμας

Έκδοση Υπουργικής Απόφασης για το δικαίωμα κτηνοτρόφων να υποβάλ-λουν αίτηση χωροταξικής ανακατανομής βοσκοτόπων

Η Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Δράμας σας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η αρθμ, 1950/350420/14-12-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 5644 Β’ /22-12-2020) με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 915/69142/15.05.2018 (Β’ 1812) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτή ισχύει (ΑΔΑ: ΨΟΙΝ4653ΠΓ-2ΡΟ) με την διευκόλυνση της διαδικασίας ενημέρωσης των κτηνοτρόφων για την κατανομή των επιλέξιμων βοσκοτόπων του 2020.

          Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση ισχύει ότι:  «Για το έτος 2020, οι κτηνοτρόφοι διατηρούν το δικαίωμα για αίτηση χωροταξικής ανακατανομής για το επόμενο έτος, ανεξάρτητα εάν έλαβαν ή όχι ενυπόγραφα γνώση για την επιλέξιμη έκταση που τους κατανεμήθηκε».

Διαβάστηκε 51 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή