Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΕ Δράμας

Υποβολή αιτήσεων για χαρακτηρισμό της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών

Από την Διεύθυνση  Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δράμαςανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την ΚΥΑμε αρ. πρωτ.Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ 3149/Β/30.07.2020)  προκειμένου να εκδοθούν τα:

α. Έγγραφο της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και

β. Σχετικό πρακτικό της  Περιφερειακής Επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας),

Πρέπει να κατατίθεται με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά:

  • Τοπογραφικό διάγραμμα πρόσφατο σε συντεταγμένες ΕΓΣΑ 87,
  • Τεχνική έκθεση των εργασιών που θα πραγματοποιηθούν.

Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφεται τόσο ο ιδιοκτήτης του αγροτεμαχίου όσο και ο ιδιοκτήτης της  εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού.

Οι αιτήσεις εξετάζονται  μόνο όταν είναι πλήρεις με τα παραπάνω δικαιολογητικά σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής- πληρότητας.

Στα Αγροκτήματα στα οποία έχει κηρυχθεί αναδασμός, πρέπει να υπάρχει απόφαση παρέκκλισης από την Επιτροπή Αναδασμού.

            Περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μα έχουν   στη ΔιεύθυνσηΑγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της  ΠΕ Δράμας, τηλ 2521351205, 521351212,2521351244.

Διαβάστηκε 64 φορές

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή