Δελτία Τύπου - Ανακοινώσεις ΠΑΜΘ

Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ ) Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΕθνικήςΗ Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΕθνικήςΣτρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και των Θεσμικών υποχρεώσεωντης (αρ.43 του Ν.4414/2016), έχει καταρτίσει το σχετικό με αυτήν «Περιφερειακό Σχέδιο γιατην Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ) ΑΜΘ» , το οποίο εκπονήθηκε από τηνεταιρεία ΕNVIROMETRICS-TEXNIKOI ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Ε.Π.Ε. κατόπιν σύναψης σχετικήςσύμβασης.

Μέσω του ΠεΣΚΠΑ ΑΜΘ υλοποιείται η στρατηγική της Περιφέρειας για την αντιμετώπισητης απειλής της κλιματικής αλλαγής. Βασικό στόχο έχει την ενίσχυση της ανθεκτικότητας τηςΠεριφέρειας στην κλιματική αλλαγή σε όλες τις τομεακές πολιτικές και την επίτευξηστόχων βιώσιμης ανάπτυξης, τον προσδιορισμό και την ιεράρχηση των απαραίτητων μέτρωνκαι δράσεων προσαρμογής της Περιφέρειας στους διάφορους τομείς, τη μείωση τηςευπάθειας της Περιφέρειας στις επιπτώσεις που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή καιτη θωράκισή της έναντι αυτής.

Το ΠΕΣΠΚΑ καλείται επίσης να συμβάλει στην ενδυνάμωση των δομών της Περιφέρειας πουθα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα ή στην δημιουργία νέων δομών, καθώς και νααναπτύξει ένα σύστημα παρακολούθησης τόσο του ίδιου του προβλήματος της κλιματικήςαλλαγής όσο και της υλοποίησης του προγράμματος προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.Η εκπόνηση του Περιφερειακού Σχεδίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή(ΠεΣΠΚΑ) Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, έγινε σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Νόμου4414/2016 (ΦΕΚ 149/Α/09-08-2016), τις προδιαγραφές την Υ.Α. 11258/2017 (ΦΕΚ 873/Β/16-03-2017) και τις κατευθύνσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην ΚλιματικήΑλλαγή (ΕΣΠΚΑ, 2016).

Οι βασικοί Πυλώνες – Άξονες προτεραιότητας του ΠεΣΠΚΑ ΑΜΘ, με βάση τους οποίουςαναπτύχθηκε το σχέδιο δράσης και οργανώθηκαν παρεμβάσεις που στο σύνολό τουςστοχεύουν στην επίτευξη των στόχων της Περιφερειακής Στρατηγικής, είναι οι ακόλουθοι:

• Πυλώνας – Άξονας προτεραιότητας 1: Ηγεσία και ενίσχυση της ΔιοικητικήςΙκανότητας

• Πυλώνας – Άξονας προτεραιότητας 2: Προώθηση και διάχυση γνώσης & δεξιοτήτων

• Πυλώνας – Άξονας προτεραιότητας 3: Ενίσχυση Ανθεκτικότητας στους τομείςπροτεραιότητας.

Διαβάστηκε 518 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 06 Νοεμβρίου 2023 11:01

Η Ιστοσελίδα είναι σε πιλοτική λειτουργία.

Προσοχή! Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies και παρόμοιες τεχνολογίες και είναι συμμορφωμένη σύμφωνα με το GDPR.Συνέχεια στην πλοήγηση σας συνεπάγεται αποδοχή των όρων χρήσης της ιστοσελίδας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Περισσότερα

Αποδοχή